בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.11.2018
בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים
בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים

החל משנת 2003 מנהיג הצבא הישראלי משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים זה חל אך ורק על פלסטינים; ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס ל"מרחב התפר" או לשהות בו. פלסטינים המתגוררים ב"מרחב התפר" או מעוניינים להיכנס אליו לצורך עיבוד אדמותיהם, ביקור קרובים או מסחר, נאלצים לעשות זאת בכפוף לכלליו של מנגנון צבאי בירוקרטי וחונק, המכתיב מגוון תנאים מחמירים לקבלת היתרי כניסה ושהייה ב"מרחב התפר".


בעליהם של אדמות חקלאיות המצויות ב"מרחב התפר" מקבלים על פי נהלי הצבא "היתרי חקלאי" התקפים לשנתיים. במידה וברצונם של בעלי האדמות להסתייע בפועלים נוספים לצורך עיבוד אדמותיהם, עליהם להגיש עבורם בקשות נפרדות ל"היתר תעסוקה חקלאית". הצבא קובע מכסות להיתרים מסוג זה בהתאם לסוגי הגידולים בחלקות ולגודלן, אולם בעונת מסיק הזיתים, החלה בין אוקטובר לדצמבר, מתירים נהלי הצבא הנפקה של היתרים נוספים מעבר למכסות הרגילות, לנוכח הצורך המוגבר בידיים עוזרות בתקופה זו.


ביום 12.8.2018 פנה המוקד, כמנהגו מדי שנה, לראש המינהל האזרחי, בדרישה כי הצבא ייערך מבעוד מועד לעונת המסיק על מנת שלא תיפגע זכותם לפרנסה של בעלי קרקעות פלסטינים המחזיקים באדמות ב"מרחב התפר". המוקד דרש, כי הצבא יפעל להארכה אוטומטית של "היתרי חקלאי" או "היתרי תעסוקה חקלאית", שתוקפם עתיד לפקוע בסמוך לתחילת המסיק או במהלכו. כמו כן דרש המוקד, כי היתרים חדשים המונפקים לצורך המסיק, יינתנו מלכתחילה לתקופה ארוכה דיה על מנת למנוע את הצורך בחידושם באמצע העונה.


לא זו בלבד שמכתב המוקד לא נענה, אלא חמור מכך: הצבא הנפיק לבעלי אדמות רבים, שהגישו בקשות לחידוש היתריהם בסמוך לעונת המסיק, היתרים מיוחדים למסיק, שתוקפם פחות מחודשיים, ובקשותיהם לחידוש היתרי החקלאי שברשותם לא נבחנו כלל. מתוך כך, ביום 11.10.2018 פנה המוקד לצבא בבקשה לברר מדוע הונפקו ל-28 חקלאים פלסטינים, המקבלים מזה שנים היתרי חקלאי ל"מרחב התפר", היתרים לתקופה כה קצרה. המוקד הבהיר, כי בעלי האדמות הגישו בקשות לחידוש ההיתרים שברשותם לפני זמן רב – הראשון מביניהם בחודש מאי 2018 – ועד לרגע כתיבת המכתב לא התקבל כל מענה לבקשות.


בתשובה מקוממת מיום 22.10.2018, טען הצבא כי כל ה-28 הגישו בקשות ל"היתר מסיק זיתים" ולא ל"היתר חקלאי", ואף קבע כי "כל טענה כזאת או אחרת על הפלסטינים להפנות לקישור הפלסטיני".


לאור זאת, ביום 29.10.2018 פנה המוקד לצבא בתלונה על טיפולו הלקוי במתן היתרים ל"מרחב התפר" לצרכי חקלאות בתקופת המסיק, והדגיש כי לא זו בלבד שהצבא לא פעל להקל על בעלי אדמות פלסטינים בתקופה זו, אלא הוא אף הכביד עליהם והקשיח את מדיניותו בעניין. המוקד טען, כי ההיתרים לעונת המסיק ניתנו באופן רשלני וללא בחינה פרטנית של הבקשות. כמו כן טען המוקד, כי פקודות הצבא למתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" קובעות כי היתרים חקלאיים יינתנו לתקופה בת שנתיים, ובמקרה שבו ניתן היתר לתקופת זמן קצרה מזו הנקובה בפקודות, על הצבא לנמק את החלטתו.


הצבא מצִדו המשיך להתחפר בעמדתו, וסירב לבחון את בקשותיהם של בעלי האדמות באופן פרטני. בתשובה מיום 6.11.2018 טען הצבא, כי לאחר בדיקה במערכת הממוחשבת שלו, נמצא כי כלל בעלי האדמות אליהם התייחסו פניות המוקד הגישו בקשות להיתר למסיק הזיתים, ולא בקשות להיתר חקלאי. הצבא חזר על דרישתו כי החקלאים יגישו בקשות חדשות "בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים בתום תקופת המסיק".


כך, ייוותרו חקלאים פלסטינים רבים ללא היתרים תקפים בעיצומה של עונת מסיק הזיתים, והם ייאלצו להתחיל פעם נוספת בהליך הבירוקרטי המייגע של הגשת בקשה להיתר חקלאי. זאת, אף כי כל מבוקשם הוא לגשת אל אדמות שבבעלותם ולעבדן, ולמרות שהגישו זה לא מכבר בקשות להיתרים חדשים אך אלה לא זכו למענה.


הדפסה הדפסה
שיתוף

החל משנת 2003 מנהיג הצבא הישראלי משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים זה חל אך ורק על פלסטינים; ישראלים ותיירים אינם נדרשים להיתר כלשהו על מנת להיכנס ל"מרחב התפר" או לשהות בו. פלסטינים המתגוררים ב"מרחב התפר" או מעוניינים להיכנס אליו לצורך עיבוד אדמותיהם, ביקור קרובים או מסחר, נאלצים לעשות זאת בכפוף לכלליו של מנגנון צבאי בירוקרטי וחונק, המכתיב מגוון תנאים מחמירים לקבלת היתרי כניסה ושהייה ב"מרחב התפר".


בעליהם של אדמות חקלאיות המצויות ב"מרחב התפר" מקבלים על פי נהלי הצבא "היתרי חקלאי" התקפים לשנתיים. במידה וברצונם של בעלי האדמות להסתייע בפועלים נוספים לצורך עיבוד אדמותיהם, עליהם להגיש עבורם בקשות נפרדות ל"היתר תעסוקה חקלאית". הצבא קובע מכסות להיתרים מסוג זה בהתאם לסוגי הגידולים בחלקות ולגודלן, אולם בעונת מסיק הזיתים, החלה בין אוקטובר לדצמבר, מתירים נהלי הצבא הנפקה של היתרים נוספים מעבר למכסות הרגילות, לנוכח הצורך המוגבר בידיים עוזרות בתקופה זו.


ביום 12.8.2018 פנה המוקד, כמנהגו מדי שנה, לראש המינהל האזרחי, בדרישה כי הצבא ייערך מבעוד מועד לעונת המסיק על מנת שלא תיפגע זכותם לפרנסה של בעלי קרקעות פלסטינים המחזיקים באדמות ב"מרחב התפר". המוקד דרש, כי הצבא יפעל להארכה אוטומטית של "היתרי חקלאי" או "היתרי תעסוקה חקלאית", שתוקפם עתיד לפקוע בסמוך לתחילת המסיק או במהלכו. כמו כן דרש המוקד, כי היתרים חדשים המונפקים לצורך המסיק, יינתנו מלכתחילה לתקופה ארוכה דיה על מנת למנוע את הצורך בחידושם באמצע העונה.


לא זו בלבד שמכתב המוקד לא נענה, אלא חמור מכך: הצבא הנפיק לבעלי אדמות רבים, שהגישו בקשות לחידוש היתריהם בסמוך לעונת המסיק, היתרים מיוחדים למסיק, שתוקפם פחות מחודשיים, ובקשותיהם לחידוש היתרי החקלאי שברשותם לא נבחנו כלל. מתוך כך, ביום 11.10.2018 פנה המוקד לצבא בבקשה לברר מדוע הונפקו ל-28 חקלאים פלסטינים, המקבלים מזה שנים היתרי חקלאי ל"מרחב התפר", היתרים לתקופה כה קצרה. המוקד הבהיר, כי בעלי האדמות הגישו בקשות לחידוש ההיתרים שברשותם לפני זמן רב – הראשון מביניהם בחודש מאי 2018 – ועד לרגע כתיבת המכתב לא התקבל כל מענה לבקשות.


בתשובה מקוממת מיום 22.10.2018, טען הצבא כי כל ה-28 הגישו בקשות ל"היתר מסיק זיתים" ולא ל"היתר חקלאי", ואף קבע כי "כל טענה כזאת או אחרת על הפלסטינים להפנות לקישור הפלסטיני".


לאור זאת, ביום 29.10.2018 פנה המוקד לצבא בתלונה על טיפולו הלקוי במתן היתרים ל"מרחב התפר" לצרכי חקלאות בתקופת המסיק, והדגיש כי לא זו בלבד שהצבא לא פעל להקל על בעלי אדמות פלסטינים בתקופה זו, אלא הוא אף הכביד עליהם והקשיח את מדיניותו בעניין. המוקד טען, כי ההיתרים לעונת המסיק ניתנו באופן רשלני וללא בחינה פרטנית של הבקשות. כמו כן טען המוקד, כי פקודות הצבא למתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" קובעות כי היתרים חקלאיים יינתנו לתקופה בת שנתיים, ובמקרה שבו ניתן היתר לתקופת זמן קצרה מזו הנקובה בפקודות, על הצבא לנמק את החלטתו.


הצבא מצִדו המשיך להתחפר בעמדתו, וסירב לבחון את בקשותיהם של בעלי האדמות באופן פרטני. בתשובה מיום 6.11.2018 טען הצבא, כי לאחר בדיקה במערכת הממוחשבת שלו, נמצא כי כלל בעלי האדמות אליהם התייחסו פניות המוקד הגישו בקשות להיתר למסיק הזיתים, ולא בקשות להיתר חקלאי. הצבא חזר על דרישתו כי החקלאים יגישו בקשות חדשות "בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים בתום תקופת המסיק".


כך, ייוותרו חקלאים פלסטינים רבים ללא היתרים תקפים בעיצומה של עונת מסיק הזיתים, והם ייאלצו להתחיל פעם נוספת בהליך הבירוקרטי המייגע של הגשת בקשה להיתר חקלאי. זאת, אף כי כל מבוקשם הוא לגשת אל אדמות שבבעלותם ולעבדן, ולמרות שהגישו זה לא מכבר בקשות להיתרים חדשים אך אלה לא זכו למענה.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות