המוקד לראש הממשלה ושר הביטחון: הצעת החוק לגירוש בני משפחות של מפגעים הינה פסולה בתכלית ויש לגׂנזה לאלתר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.12.2018
המוקד לראש הממשלה ושר הביטחון: הצעת החוק לגירוש בני משפחות של מפגעים הינה פסולה בתכלית ויש לגׂנזה לאלתר
המוקד לראש הממשלה ושר הביטחון: הצעת החוק לגירוש בני משפחות של מפגעים הינה פסולה בתכלית ויש לגׂנזה לאלתר
ביום 19.12.2018 עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק גירוש משפחות מפגעים על רקע לאומני, התשע"ז-2016. הצעת החוק באה להסמיך את המפקד הצבאי להעביר בכפייה ממקום מגוריהם בגדה המערבית, קרובי משפחה מדרגה ראשונה של "אדם שהרג אדם אחר על רקע לאומני או שניסה להרוג אדם כאמור", במקרה שהללו "עודד[ו] את המעשה או לא מנע[ו] אותו". על פי הפרסומים בתקשורת, אישורה של הצעת החוק על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני וועדת השרים לענייני חקיקה טרם הבאתה לקריאה טרומית, נעשה בניגוד גמור לייעוץ המקצועי של גורמי הביטחון ושל היועץ המשפטי לממשלה.

עוד באותו יום, שלח המוקד מכתב מחאה והתרעה לראש הממשלה ושר הביטחון, בו קרא לגניזתה המיידית של הצעת החוק – כשם שעשה לגבי הצעות מקבילות בעבר. המוקד כתב, כי החוק המוצע הינו פסול מכל וכל, עומד בסתירה מוחלטת לדין הישראלי והדין הבינלאומי, וכי הוא טומן בחובו פגיעה חמורה בזכויות אדם, בראשן הזכות לכבוד, הזכות לחירות והזכות לקניין.

המוקד הבהיר, כי הכשרתה של הצעת החוק תביא לפגיעה אנושה בכל היבטי החיים של המגורשים – ובפרט משמדובר בחפים מפשע – שכן העברה בכפייה משמעה הפרדתם ממשפחותיהם, הרחקתם מרכושם, מקורות פרנסתם, והפיכתם לבני בלי בית. זאת ועוד. המדובר במעשה של העברה בכפייה של תושבים מוגנים האסורה בתכלית האיסור במשפט הבינלאומי, ומהווה פשע מלחמה. משכך, הבהיר המוקד, לקידומה וקבלתה של הצעת החוק תיתכנה השלכות מרחיקות לכת על המדינה ועל הפרטים המעורבים בחקיקה וביישומה.

המוקד אף ציין, כי הסמכות אותה מבקשת הצעת החוק להעניק למפקד הצבאי עומדת בסתירה מוחלטת להלכת עג'ורי, אשר מתירה העברה בכפייה רק כאשר, בין היתר, מדובר בצעד הצפוי לנטרל סכנה הנובעת ישירות מהמגורשים עצמם. ואילו כאן מדובר בהרחקה – לשם הרתעה לכאורה – של חפים מפשע, האסורה על פי הלכת עג'ורי. עוד הוסיף המוקד, כי נראה שאין מדובר ברצון לקדם תכלית הרתעה של ממש – ודאי שעה שגורמי הביטחון גורסים שלא תושג כך הרתעה – אלא בריצוי דעת קהל וכניעה לקבוצות לחץ.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 19.12.2018 עברה בכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק גירוש משפחות מפגעים על רקע לאומני, התשע"ז-2016. הצעת החוק באה להסמיך את המפקד הצבאי להעביר בכפייה ממקום מגוריהם בגדה המערבית, קרובי משפחה מדרגה ראשונה של "אדם שהרג אדם אחר על רקע לאומני או שניסה להרוג אדם כאמור", במקרה שהללו "עודד[ו] את המעשה או לא מנע[ו] אותו". על פי הפרסומים בתקשורת, אישורה של הצעת החוק על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני וועדת השרים לענייני חקיקה טרם הבאתה לקריאה טרומית, נעשה בניגוד גמור לייעוץ המקצועי של גורמי הביטחון ושל היועץ המשפטי לממשלה.

עוד באותו יום, שלח המוקד מכתב מחאה והתרעה לראש הממשלה ושר הביטחון, בו קרא לגניזתה המיידית של הצעת החוק – כשם שעשה לגבי הצעות מקבילות בעבר. המוקד כתב, כי החוק המוצע הינו פסול מכל וכל, עומד בסתירה מוחלטת לדין הישראלי והדין הבינלאומי, וכי הוא טומן בחובו פגיעה חמורה בזכויות אדם, בראשן הזכות לכבוד, הזכות לחירות והזכות לקניין.

המוקד הבהיר, כי הכשרתה של הצעת החוק תביא לפגיעה אנושה בכל היבטי החיים של המגורשים – ובפרט משמדובר בחפים מפשע – שכן העברה בכפייה משמעה הפרדתם ממשפחותיהם, הרחקתם מרכושם, מקורות פרנסתם, והפיכתם לבני בלי בית. זאת ועוד. המדובר במעשה של העברה בכפייה של תושבים מוגנים האסורה בתכלית האיסור במשפט הבינלאומי, ומהווה פשע מלחמה. משכך, הבהיר המוקד, לקידומה וקבלתה של הצעת החוק תיתכנה השלכות מרחיקות לכת על המדינה ועל הפרטים המעורבים בחקיקה וביישומה.

המוקד אף ציין, כי הסמכות אותה מבקשת הצעת החוק להעניק למפקד הצבאי עומדת בסתירה מוחלטת להלכת עג'ורי, אשר מתירה העברה בכפייה רק כאשר, בין היתר, מדובר בצעד הצפוי לנטרל סכנה הנובעת ישירות מהמגורשים עצמם. ואילו כאן מדובר בהרחקה – לשם הרתעה לכאורה – של חפים מפשע, האסורה על פי הלכת עג'ורי. עוד הוסיף המוקד, כי נראה שאין מדובר ברצון לקדם תכלית הרתעה של ממש – ודאי שעה שגורמי הביטחון גורסים שלא תושג כך הרתעה – אלא בריצוי דעת קהל וכניעה לקבוצות לחץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות