המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד להורות לצבא לשים קץ לאיחורים הסדרתיים בפתיחת השער החקלאי "מגן דן": הסמכות להפעלת השער תועבר למשטרה הצבאית וזמני הפעילות שלו יורחבו
חזרה לעמוד הקודם
14.09.2020

בעקבות עתירת המוקד להורות לצבא לשים קץ לאיחורים הסדרתיים בפתיחת השער החקלאי "מגן דן": הסמכות להפעלת השער תועבר למשטרה הצבאית וזמני הפעילות שלו יורחבו

חקלאים פלסטינים שאדמותיהם מצויות בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק – שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר" – יכולים להגיע לחלקותיהם רק אם הצליחו לקבל מהצבא "היתר כניסה חקלאי". זאת, כחלק ממשטר ההיתרים הדרקוני – ההולך ומקצין לכדי נישול של ממש – אותו מנהיג הצבא ב"מרחב התפר".

בחומת ההפרדה נקבעו כמה עשרות מעברים בין חלקי הגדה שפוצלו, אך בעלי היתר רשאים לעבור רק בשער אחד או שניים מסוימים הקרובים למקום מגוריהם, בהתאם לנקוב על גבי ההיתר. זאת ועוד. לשערים המיועדים למעבר חקלאים אל אדמותיהם שעות פתיחה מצומצמות ביותר ורובם אף לא נפתחים מדי יום.

ביום 5.12.2019 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בשמם של חקלאים מא-זאוויה ומסחה, בדרישה שהצבא יחדל מאיחורים סדרתיים וממושכים בפתיחת השער החקלאי הקרוי "מגן דן", הסמוך לאדמותיהם של ישובים אלה, הלכודות ב"מרחב תפר". בעתירה הבהיר המוקד כי זה למעלה משנתיים, כעניין שבשגרה, הצבא אינו מגיע לפתוח את שער "מגן דן" במועד, ומאלץ את החקלאים להמתין זמן רב ליד השער, בחוסר ודאות, עד להגעת החיילים המחזיקים במפתחות. איחורים אלו – של חצי שעה, שעה, שעתיים ואף חמש שעות – פוגעים קשות בעבודתם של החקלאים וכופים עליהם המתנה ממושכת לחיילים, בחום, בקור ובגשמים. בעתירה טען המוקד, כי אין כל הצדקה לאיחורים סדרתיים אלו, וכי הם פוגעים בצורה משמעותית בשגרת החיים של חקלאים בני המקום, המבקשים לממש את זכותם הבסיסית להגיע לאדמותיהם. עוד ציין המוקד כי מצב עניינים זה עומד בניגוד מובהק לפסיקה, ולהתחייבות המדינה בפני בג"ץ "לסייע ככל הניתן במעבר נוח של התושבים לשטחי מרחב התפר".

ביום 10.9.2020 הודיעה המדינה לבג"ץ על יישום החלטתה מפברואר 2020 להעביר את האחריות לפתיחת השער לידי המשטרה הצבאית, בתקווה שהדבר יפתור את בעיית האיחורים. כן נמסר כי הוחלט להרחיב במקצת את שעות פתיחת השער, לחצי שעה בבוקר, שעה בצהריים ועשרים דקות לפנות ערב, ולפתוח את השער בזמנים אלה גם בימים שישי ושבת. בד בבד ציינה המדינה, כי בכוונתה לבחון את "הצורך בהותרת השער החקלאי האמור, כשער הפתוח באופן קבוע לאורך כל ימות השנה, לבין הסבתו לשער חקלאי עונתי".

בהודעה מטעמו, מסר המוקד לבג"ץ ביום 13.9.2020, כי בניגוד להודעת המדינה, למוקד נמסר מהצבא כי שעות הפתיחה יצומצמו לפעמיים ביום בלבד, בהפרש של 12 שעות ביניהן – דבר שיגרור פגיעה חמורה בחקלאים כי לא יוכלו לשוב לביתם לזמן מה במהלך היום, אם כדי למצוא מחסה מהגשם או כדי לאכול את ארוחתם שם. כן תיאר המוקד כי לאחרונה ארע מקרה נוסף בו ביום אחד נשללו מכ-15 חקלאים היתריהם כצעד ענישה פסול בעקבות הודעה מעדכנת שהגיש המוקד לבית המשפט זמן קצר קודם כן.

בפסק הדין שיצא בהמשך אותו יום, עוגנה התחייבות המדינה בדבר העברת האחריות לפתיחת השער והרחבת זמני הפעילות. כן צוין כי טענות המוקד שמורות לו ככל שיהיה צורך בהליך נוסף.