המוקד לבג"ץ: על המדינה לפתוח את שער "מגן דן" בכל ימות השנה כשם שהתחייבה, או לפרק את גדר ההפרדה באיזור א-זאוויה בו מצוי השער המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.04.2021
המוקד לבג"ץ: על המדינה לפתוח את שער "מגן דן" בכל ימות השנה כשם שהתחייבה, או לפרק את גדר ההפרדה באיזור א-זאוויה בו מצוי השער
המוקד לבג"ץ: על המדינה לפתוח את שער "מגן דן" בכל ימות השנה כשם שהתחייבה, או לפרק את גדר ההפרדה באיזור א-זאוויה בו מצוי השער

לפני עשור שנים אישר בג"ץ את "משטר ההיתרים" הצבאי המיושם בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובה כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את אלו המעוניינים להיכנס לשם להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. בפסק הדין משנת 2011, עוגנה התחייבות המדינה לאפשר ככל הניתן לחקלאים פלסטינים להגיע אל אדמותיהם הלכודות, ובלבד שלא קיימת מניעה ביטחונית פרטנית בעניינם. ואולם, זה שנים שמשטר ההיתרים הולך ומקצין לכדי נישול של ממש, ונראה כי תכליתו היא לצמצם ככל הניתן את הגישה אל האדמות החקלאיות ש"במרחב התפר", במנותק משיקולי ביטחון כלשהם. כך הולך וקטן מספר החקלאים אשר מצליח לקבל מהצבא היתר כניסה חקלאי כנדרש, הולכת ומצטמצמת כמות האדמות החקלאיות אשר הצבא מגדיר כ"מצדיקות עיבוד", ופוחת הזמן שבו מורשים החקלאים לשהות באדמותיהם בפועל.

במסגרת מאבקו הממושך במשטר ההיתרים ובגדר ההפרדה, הגיש המוקד ביום 13.4.2021 עתירה לבג"ץ בדרישה כי השער החקלאי הקרוי "מגן דן" – אחד מעשרות המעברים הקבועים בגדר ההפרדה – יפתח בכל ימות השבוע ובמועדים שנקבעו במסגרת עתירתו הקודמת של המוקד בעניין זה (בג"ץ 8084/19).

בעתירה הקודמת, שהוגשה בדצמבר 2019, דרש המוקד שהצבא יחדל מאיחורים סדרתיים וממושכים בפתיחת שער זה, הסמוך לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" של הישובים א-זאוויה ומסחה, תוך שהוא מדגיש את השיבוש הקשה שנגרם לסדר יומם של חקלאי המקום כתוצאה מההמתנה הממושכת לפתיחתו החטופה בשעות הבוקר הצהריים והערב. ביום 10.9.2020 הודיעה המדינה לבג"ץ על העברת האחריות לפתיחת השער לידי המשטרה הצבאית במטרה לשים קץ לבעיית האיחורים, וכן על הרחבה מזערית של שעות פתיחת השער, וכמו גם על פתיחתו בימים שישי ושבת, כבעבר. בד בבד ציינה המדינה, כי היא שוקלת להסב את השער החקלאי לשער עונתי – כזה הפתוח למשך שבועות ספורים בלבד בשנה. בתגובה, עדכן המוקד כי המציאות בשטח נותרה בעייתית, והביע חשש מפני שינוי אופן פעילות השער. בג"ץ הסתפק בהצהרת המדינה, עיגן את התחייבותה בפסק הדין, ומחק את העתירה תוך שהוא מציין כי טענות המוקד שמורות לו ככל שיהיה צורך בהליך נוסף.

בחלוף כשבעה חודשים, נאלץ המוקד, כאמור, להגיש עתירה חדשה, שכן בתוך חודש בלבד ממתן פסק הדין, האיחורים בפתיחת השער שבו להיות השגרה. זאת ועוד. למן חודש ינואר 2021 החל הצבא לפתוח את השער בימים שני ורביעי בלבד, במקום בכל ימות השבוע, בטענה מוליכת השולל ש"הרוב המכריע של התושבים העוברים בשער מגן דן, מנצלים לרעה את היתרי הכניסה למרחב התפר... על דרך של כניסה לא חוקית לשטח מדינת ישראל" – וזאת, למרות שמדובר על פי רוב באנשים המחזיקים גם בהיתרי כניסה לישראל לצרכי תעסוקה, ולפיכך ברי כי אין כל פסול בשהייתם במדינה. בהמשך אף נמסר למוקד כי הוחלט להפוך את "מגן דן" לשער עונתי החל ממאי 2021, דהיינו לפתוח אותו אך לעתים נדירות, ב"תקופות החקלאיות הרלוונטיות" על פי קביעת הצבא.

בעתירתו החדשה של המוקד אף נכלל סעד חלופי, לפיו, אם לא ישונו מועדי פתיחת השער כנדרש, יש לפרק את גדר ההפרדה במקטע א-זאוויה בו מצוי השער. זאת בהתבסס על פסק דינו של בג"ץ משנת 2006 (בג"ץ 6027/04), בו אושר תוואי הגדר באיזור בהנחה כי לחקלאים המקומיים "תהיה נגישות סבירה לקרקעותיהם באמצעות הסדרי מעבר סבירים", תוך שצוין כי אם הנחה זו לא תעמוד במבחן המציאות, ניתן יהיה לשוב ולעתור בעניין.

* ביום 10.11.2021 מחק בג"ץ את העתירה נוכח הצהרת המדינה לפיה "כל עוד המדיניות הנוהגת עומדת בעינה, יחודד הצורך בפתיחת השער בזמנים הנקובים". בית המשפט הוסיף כי במסגרת המדיניות העתידית, "יידרש צורך במענה מיידי לחקלאי פלסטיני שמבקש לעבד את אדמתו גם בתקופות שבהן נשקלת כוונה לסגור את השער...".

הדפסה הדפסה
שיתוף

לפני עשור שנים אישר בג"ץ את "משטר ההיתרים" הצבאי המיושם בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובה כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את אלו המעוניינים להיכנס לשם להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. בפסק הדין משנת 2011, עוגנה התחייבות המדינה לאפשר ככל הניתן לחקלאים פלסטינים להגיע אל אדמותיהם הלכודות, ובלבד שלא קיימת מניעה ביטחונית פרטנית בעניינם. ואולם, זה שנים שמשטר ההיתרים הולך ומקצין לכדי נישול של ממש, ונראה כי תכליתו היא לצמצם ככל הניתן את הגישה אל האדמות החקלאיות ש"במרחב התפר", במנותק משיקולי ביטחון כלשהם. כך הולך וקטן מספר החקלאים אשר מצליח לקבל מהצבא היתר כניסה חקלאי כנדרש, הולכת ומצטמצמת כמות האדמות החקלאיות אשר הצבא מגדיר כ"מצדיקות עיבוד", ופוחת הזמן שבו מורשים החקלאים לשהות באדמותיהם בפועל.

במסגרת מאבקו הממושך במשטר ההיתרים ובגדר ההפרדה, הגיש המוקד ביום 13.4.2021 עתירה לבג"ץ בדרישה כי השער החקלאי הקרוי "מגן דן" – אחד מעשרות המעברים הקבועים בגדר ההפרדה – יפתח בכל ימות השבוע ובמועדים שנקבעו במסגרת עתירתו הקודמת של המוקד בעניין זה (בג"ץ 8084/19).

בעתירה הקודמת, שהוגשה בדצמבר 2019, דרש המוקד שהצבא יחדל מאיחורים סדרתיים וממושכים בפתיחת שער זה, הסמוך לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" של הישובים א-זאוויה ומסחה, תוך שהוא מדגיש את השיבוש הקשה שנגרם לסדר יומם של חקלאי המקום כתוצאה מההמתנה הממושכת לפתיחתו החטופה בשעות הבוקר הצהריים והערב. ביום 10.9.2020 הודיעה המדינה לבג"ץ על העברת האחריות לפתיחת השער לידי המשטרה הצבאית במטרה לשים קץ לבעיית האיחורים, וכן על הרחבה מזערית של שעות פתיחת השער, וכמו גם על פתיחתו בימים שישי ושבת, כבעבר. בד בבד ציינה המדינה, כי היא שוקלת להסב את השער החקלאי לשער עונתי – כזה הפתוח למשך שבועות ספורים בלבד בשנה. בתגובה, עדכן המוקד כי המציאות בשטח נותרה בעייתית, והביע חשש מפני שינוי אופן פעילות השער. בג"ץ הסתפק בהצהרת המדינה, עיגן את התחייבותה בפסק הדין, ומחק את העתירה תוך שהוא מציין כי טענות המוקד שמורות לו ככל שיהיה צורך בהליך נוסף.

בחלוף כשבעה חודשים, נאלץ המוקד, כאמור, להגיש עתירה חדשה, שכן בתוך חודש בלבד ממתן פסק הדין, האיחורים בפתיחת השער שבו להיות השגרה. זאת ועוד. למן חודש ינואר 2021 החל הצבא לפתוח את השער בימים שני ורביעי בלבד, במקום בכל ימות השבוע, בטענה מוליכת השולל ש"הרוב המכריע של התושבים העוברים בשער מגן דן, מנצלים לרעה את היתרי הכניסה למרחב התפר... על דרך של כניסה לא חוקית לשטח מדינת ישראל" – וזאת, למרות שמדובר על פי רוב באנשים המחזיקים גם בהיתרי כניסה לישראל לצרכי תעסוקה, ולפיכך ברי כי אין כל פסול בשהייתם במדינה. בהמשך אף נמסר למוקד כי הוחלט להפוך את "מגן דן" לשער עונתי החל ממאי 2021, דהיינו לפתוח אותו אך לעתים נדירות, ב"תקופות החקלאיות הרלוונטיות" על פי קביעת הצבא.

בעתירתו החדשה של המוקד אף נכלל סעד חלופי, לפיו, אם לא ישונו מועדי פתיחת השער כנדרש, יש לפרק את גדר ההפרדה במקטע א-זאוויה בו מצוי השער. זאת בהתבסס על פסק דינו של בג"ץ משנת 2006 (בג"ץ 6027/04), בו אושר תוואי הגדר באיזור בהנחה כי לחקלאים המקומיים "תהיה נגישות סבירה לקרקעותיהם באמצעות הסדרי מעבר סבירים", תוך שצוין כי אם הנחה זו לא תעמוד במבחן המציאות, ניתן יהיה לשוב ולעתור בעניין.

* ביום 10.11.2021 מחק בג"ץ את העתירה נוכח הצהרת המדינה לפיה "כל עוד המדיניות הנוהגת עומדת בעינה, יחודד הצורך בפתיחת השער בזמנים הנקובים". בית המשפט הוסיף כי במסגרת המדיניות העתידית, "יידרש צורך במענה מיידי לחקלאי פלסטיני שמבקש לעבד את אדמתו גם בתקופות שבהן נשקלת כוונה לסגור את השער...".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות