21 חודשים של נתק מוחלט: המוקד ואל מיזאן בעתירה לבג"ץ לחידוש ביקורי המשפחה לכ-250 תושבי עזה הכלואים בישראל; מניעה גורפת בנימוק של מגפת הקורונה אינה מידתית נוכח חידושם של הביקורים מהגדה וכניסת אנשים מהרצועה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.12.2021
21 חודשים של נתק מוחלט: המוקד ואל מיזאן בעתירה לבג"ץ לחידוש ביקורי המשפחה לכ-250 תושבי עזה הכלואים בישראל; מניעה גורפת בנימוק של מגפת הקורונה אינה מידתית נוכח חידושם של הביקורים מהגדה וכניסת אנשים מהרצועה
21 חודשים של נתק מוחלט: המוקד ואל מיזאן בעתירה לבג"ץ לחידוש ביקורי המשפחה לכ-250 תושבי עזה הכלואים בישראל; מניעה גורפת בנימוק של מגפת הקורונה אינה מידתית נוכח חידושם של הביקורים מהגדה וכניסת אנשים מהרצועה

זה שנים שישראל כולאת פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומה, וזאת בניגוד לאיסור בדין הבינלאומי על העברתם של תושבים מוגנים אל מחוץ לשטח הכבוש. הכליאה בשטח ישראל גורמת לפגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם, פגיעה אשר החריפה עד בלי די בעקבות מגפת הקורונה.

ביום 21.12.2021 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט ומרכז אל מיזאן לזכויות אדם בדרישה כי השר לביטחון פנים ושב"ס ישימו קץ לנתק המוחלט בין כלואים פלסטינים מרצועת עזה המוחזקים בבתי כלא בישראל ומשפחותיהם שברצועה. העותרים ביקשו מבית המשפט כי יונהגו מחדש ביקורי משפחה לכלואים אלה, כפי שהתקיימו עד לפרוץ משבר הקורונה במרץ 2020 (יצוין כי על כלואים המשויכים לחמאס חלה מניעת ביקורים גורפת החל משנת 2017 כחלק מהסנקציות המוטלות על רצועת עזה). לחלופין, העותרים שבו ודרשו כי יתאפשר לכלואים לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם במקום ביקורי המשפחה שנשללו – שכן כלואים המסווגים כ"כלואים ביטחוניים" אינם מורשים לקיים שיחות טלפון כלשהן בשגרה.

בעתירה ציינו העותרים, כי לאורך השנים הצדיקה המדינה את המניעה הגורפת על שיחות טלפון ל"כלואים בטחוניים" בכך שמתקיימים ביקורי משפחה בתדירות סבירה. אך כאשר לא מתקיימים ביקורים באופן גורף זה תקופה ארוכה, נוצר מצב עניינים חדש שאינו עומד במבחני המידתיות – ניתוק מוחלט וממושך בין הכלואים לבין יקיריהם מדרגת הקירבה הגבוהה ביותר, דהיינו הורים, אחים, בני זוג וילדים. העותרים ציינו כי תקנות החירום שאסרו על כניסת מבקרים לבתי הכלא בשל מגיפת הקורונה בוטלו זה מכבר; וכי בעקבות התקדמות מבצעי החיסונים בישראל ובשטחים הכבושים חודשו בהדרגה הביקורים בבתי הכלא, בתחילה עבור מבקרים תושבי ישראל וביולי 2021 עבור מבקרים מן הגדה המערבית. המוקד הבהיר כי כיום כניסת אנשים בכלל מהגדה המערבית ומרצועת עזה מתקיימת בהיקפים הולכים וגדלים בכפוף ל"נוהל הזנת מניעות קורונה" מאוקטובר 2021, שתכליתו מניעת כניסתם של חולי קורונה ונדרשי בידוד מהשטחים הכבושים לישראל.

מכל זאת עולה כי אי התרת ביקורי משפחות לכלואים מעזה מהווה אפלייה אסורה ופגיעה בלתי מידתית ש"אינה שקולה כנגד התועלת הנובעת מתכליתה, דהיינו שיקולי בריאות הציבור", אשר בתחומים אחרים ניתן לה מענה הולם באמצעות הנוהל החדש. חרף זאת, עד עתה לא חודשו ביקורים של בני משפחות מעזה, והנתק הגמור נמשך זה שנה ותשעה חודשים ולא פעם אף יותר מכך. העותרים הבהירו כי מדובר בפגיעה בלתי מוצדקת וקשה מנשוא בזכותם של מאות אנשים לחיי משפחה, וכי נלווית לכך פגיעה נוספת בנגישותם של הכלואים לייצוג משפטי ולטיפול רפואי הולמים, שמימושם תלוי במידה ניכרת בסיוע המשפחה.

הדפסה הדפסה
שיתוף

זה שנים שישראל כולאת פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני כליאה שבתחומה, וזאת בניגוד לאיסור בדין הבינלאומי על העברתם של תושבים מוגנים אל מחוץ לשטח הכבוש. הכליאה בשטח ישראל גורמת לפגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה של הכלואים וקרוביהם, פגיעה אשר החריפה עד בלי די בעקבות מגפת הקורונה.

ביום 21.12.2021 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט ומרכז אל מיזאן לזכויות אדם בדרישה כי השר לביטחון פנים ושב"ס ישימו קץ לנתק המוחלט בין כלואים פלסטינים מרצועת עזה המוחזקים בבתי כלא בישראל ומשפחותיהם שברצועה. העותרים ביקשו מבית המשפט כי יונהגו מחדש ביקורי משפחה לכלואים אלה, כפי שהתקיימו עד לפרוץ משבר הקורונה במרץ 2020 (יצוין כי על כלואים המשויכים לחמאס חלה מניעת ביקורים גורפת החל משנת 2017 כחלק מהסנקציות המוטלות על רצועת עזה). לחלופין, העותרים שבו ודרשו כי יתאפשר לכלואים לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם במקום ביקורי המשפחה שנשללו – שכן כלואים המסווגים כ"כלואים ביטחוניים" אינם מורשים לקיים שיחות טלפון כלשהן בשגרה.

בעתירה ציינו העותרים, כי לאורך השנים הצדיקה המדינה את המניעה הגורפת על שיחות טלפון ל"כלואים בטחוניים" בכך שמתקיימים ביקורי משפחה בתדירות סבירה. אך כאשר לא מתקיימים ביקורים באופן גורף זה תקופה ארוכה, נוצר מצב עניינים חדש שאינו עומד במבחני המידתיות – ניתוק מוחלט וממושך בין הכלואים לבין יקיריהם מדרגת הקירבה הגבוהה ביותר, דהיינו הורים, אחים, בני זוג וילדים. העותרים ציינו כי תקנות החירום שאסרו על כניסת מבקרים לבתי הכלא בשל מגיפת הקורונה בוטלו זה מכבר; וכי בעקבות התקדמות מבצעי החיסונים בישראל ובשטחים הכבושים חודשו בהדרגה הביקורים בבתי הכלא, בתחילה עבור מבקרים תושבי ישראל וביולי 2021 עבור מבקרים מן הגדה המערבית. המוקד הבהיר כי כיום כניסת אנשים בכלל מהגדה המערבית ומרצועת עזה מתקיימת בהיקפים הולכים וגדלים בכפוף ל"נוהל הזנת מניעות קורונה" מאוקטובר 2021, שתכליתו מניעת כניסתם של חולי קורונה ונדרשי בידוד מהשטחים הכבושים לישראל.

מכל זאת עולה כי אי התרת ביקורי משפחות לכלואים מעזה מהווה אפלייה אסורה ופגיעה בלתי מידתית ש"אינה שקולה כנגד התועלת הנובעת מתכליתה, דהיינו שיקולי בריאות הציבור", אשר בתחומים אחרים ניתן לה מענה הולם באמצעות הנוהל החדש. חרף זאת, עד עתה לא חודשו ביקורים של בני משפחות מעזה, והנתק הגמור נמשך זה שנה ותשעה חודשים ולא פעם אף יותר מכך. העותרים הבהירו כי מדובר בפגיעה בלתי מוצדקת וקשה מנשוא בזכותם של מאות אנשים לחיי משפחה, וכי נלווית לכך פגיעה נוספת בנגישותם של הכלואים לייצוג משפטי ולטיפול רפואי הולמים, שמימושם תלוי במידה ניכרת בסיוע המשפחה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות