משרד הפנים פירסם נוהל איחוד משפחות זמני, שאינו קובע הנחיות לטיפול ממשי בכלל הבקשות, אך מאפשר מתן מעמד ארעי לבני 50 ומעלה: בעקבות זאת, נדחתה בקשת הארגונים לפי פקודת בזיון בית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.02.2022
משרד הפנים פירסם נוהל איחוד משפחות זמני, שאינו קובע הנחיות לטיפול ממשי בכלל הבקשות, אך מאפשר מתן מעמד ארעי לבני 50 ומעלה: בעקבות זאת, נדחתה בקשת הארגונים לפי פקודת בזיון בית המשפט
משרד הפנים פירסם נוהל איחוד משפחות זמני, שאינו קובע הנחיות לטיפול ממשי בכלל הבקשות, אך מאפשר מתן מעמד ארעי לבני 50 ומעלה: בעקבות זאת, נדחתה בקשת הארגונים לפי פקודת בזיון בית המשפט

ביולי 2021 פג תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, אשר במשך 18 שנה אסר באופן גורף על מתן "מעמד בישראל" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות. ואולם, מאז, וללא כל הסמכה חוקית, משרד הפנים מסרב לטפל בבקשות לרכישת אזרחות או תושבות של למעלה מ-13,000 נפגעי החוק על פי הנהלים הכלליים למתן מעמד בישראל, ועד לאחרונה המשיך לישם את הוראות החוק שפקע.

ביום 14.9.2021 עתרו על כך המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם לבית המשפט לעניינים מנהליים וכמו כן ביקשו צו ביניים שיחייב את משרד הפנים לטפל בבקשות אלה על פי הנהלים הרגילים. לאחר שנדחתה הבקשה לצו ביניים, הגישו הארגונים העותרים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. ביום 11.1.2022 קיבל בית המשפט העליון את הערעור עצמו, בדונו בבקשה "כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה". בפסק הדין נקבע כי כל עוד לא התקבלה הכרעה בעתירה, "על המשיבים לפעול בגדרו של הדין הקיים בלבד, ואין הם רשאים יותר לפעול על-פי חוק הוראת השעה או הנהלים שהוצאו מכוחו...".

ואולם, לאחר שהתברר כי משרד הפנים מוסיף ליישם את המדיניות שנפסלה, וטרם קבע נהלים זמניים לטיפול בבקשות לאיחוד משפחות של נפגעי החוק, הגישו המערערים לבית המשפט העליון ביום 18.1.2022, בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. בתגובתה לבקשה, חזרה המדינה על טענתה כי עד ראשית פברואר יפורסם נוהל זמני, וביום 1.2.2022 עדכנה את בית המשפט לגבי פרסומם של שני נהלים זמניים: "נוהל זמני לטיפול במתן מעמד לבן זוג תושב אזור הנשוי לאזרח או לתושב קבע בישראל" – שאינו קובע הנחיות לטיפול ממשי בכלל הבקשות, אך מאפשר מתן מעמד ארעי לבני 50 ומעלה "המחזיקים בהיתר מת"ק ב 5 השנים האחרונות..."; ו"נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל לתושבי אזור מטעמים הומניטאריים מיוחדים" – שמשעתק את הוראותיו של החוק שפקע, תחת שם חדש.

למחרת היום, דחה בית המשפט העליון את בקשת הארגונים, בנימוק שלא נמצאה עילה לכך "בנקודת הזמן הנוכחית בהינתן הצעדים שננקטו על ידי המשיבים".

כעת על בית המשפט לעניינים מנהליים להכריע האם לקבוע דיון בעתירה, למוחקה כדרישת המדינה נוכח המצב החדש, או להיענות לבקשת העותרים ולהעביר את הדיון לבג"ץ.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביולי 2021 פג תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, אשר במשך 18 שנה אסר באופן גורף על מתן "מעמד בישראל" לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות. ואולם, מאז, וללא כל הסמכה חוקית, משרד הפנים מסרב לטפל בבקשות לרכישת אזרחות או תושבות של למעלה מ-13,000 נפגעי החוק על פי הנהלים הכלליים למתן מעמד בישראל, ועד לאחרונה המשיך לישם את הוראות החוק שפקע.

ביום 14.9.2021 עתרו על כך המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם לבית המשפט לעניינים מנהליים וכמו כן ביקשו צו ביניים שיחייב את משרד הפנים לטפל בבקשות אלה על פי הנהלים הרגילים. לאחר שנדחתה הבקשה לצו ביניים, הגישו הארגונים העותרים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. ביום 11.1.2022 קיבל בית המשפט העליון את הערעור עצמו, בדונו בבקשה "כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה". בפסק הדין נקבע כי כל עוד לא התקבלה הכרעה בעתירה, "על המשיבים לפעול בגדרו של הדין הקיים בלבד, ואין הם רשאים יותר לפעול על-פי חוק הוראת השעה או הנהלים שהוצאו מכוחו...".

ואולם, לאחר שהתברר כי משרד הפנים מוסיף ליישם את המדיניות שנפסלה, וטרם קבע נהלים זמניים לטיפול בבקשות לאיחוד משפחות של נפגעי החוק, הגישו המערערים לבית המשפט העליון ביום 18.1.2022, בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. בתגובתה לבקשה, חזרה המדינה על טענתה כי עד ראשית פברואר יפורסם נוהל זמני, וביום 1.2.2022 עדכנה את בית המשפט לגבי פרסומם של שני נהלים זמניים: "נוהל זמני לטיפול במתן מעמד לבן זוג תושב אזור הנשוי לאזרח או לתושב קבע בישראל" – שאינו קובע הנחיות לטיפול ממשי בכלל הבקשות, אך מאפשר מתן מעמד ארעי לבני 50 ומעלה "המחזיקים בהיתר מת"ק ב 5 השנים האחרונות..."; ו"נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל לתושבי אזור מטעמים הומניטאריים מיוחדים" – שמשעתק את הוראותיו של החוק שפקע, תחת שם חדש.

למחרת היום, דחה בית המשפט העליון את בקשת הארגונים, בנימוק שלא נמצאה עילה לכך "בנקודת הזמן הנוכחית בהינתן הצעדים שננקטו על ידי המשיבים".

כעת על בית המשפט לעניינים מנהליים להכריע האם לקבוע דיון בעתירה, למוחקה כדרישת המדינה נוכח המצב החדש, או להיענות לבקשת העותרים ולהעביר את הדיון לבג"ץ.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות