בג"ץ אישר הריסה עונשית נוספת של בית בגדה המערבית: השופטת ברון שבה והדגישה כי ישנו ספק גדול אם מדובר באמצעי יעיל להרתעה או כזה המשיג הקצנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.04.2022
בג"ץ אישר הריסה עונשית נוספת של בית בגדה המערבית: השופטת ברון שבה והדגישה כי ישנו ספק גדול אם מדובר באמצעי יעיל להרתעה או כזה המשיג הקצנה
בג"ץ אישר הריסה עונשית נוספת של בית בגדה המערבית: השופטת ברון שבה והדגישה כי ישנו ספק גדול אם מדובר באמצעי יעיל להרתעה או כזה המשיג הקצנה

ביום 6.4.2022 אישר בג"ץ פה אחד הריסה של דירה המתפרשת על פני הקומה השניה של בית בן ארבע קומות בסילת אל-חארת'יה בגדה המערבית. מדובר בדירה בה מתגוררת אשתו של אדם הנאשם במעורבות בביצוע פיגוע קטלני ביום 16.12.2021, המצויה בבעלותו של אביו. בעקבות פיגוע זה כבר נהרסו 3 בתים באותו יישוב, לאחר שעתירות המוקד בעניינם נדחו.

עתירת המוקד במקרה דנן נדחתה פה אחד. השופט עמית דחה את טענותיו העקרוניות של המוקד כי המדובר במעשה פסול של ענישה קולקטיבית האסור בתכלית במשפט הבינלאומי, וקבע כי ההלכה המתירה זאת עומדת בתוקפה וכי אין מקום לפתוח דיון מחודש בעניין. כמו כן נדחתה טענת המוקד לגופו של מקרה, כי אין להוציא צו הריסה בשל העובדה שהנאשם לא נמנה על המעגל הראשון של המעורבים בפיגוע.

המוקד התנגד לכך שבית המשפט יעיין במעמד צד אחד בחוות דעת חסויה עדכנית בדבר יעילות השימוש בתקנה לצורך הרתעה. בעניין זה נקבע בפסק הדין כי "לנוכח סירוב זה עומדת למשיבים חזקת תקינות המינהל, ולפיה יש להניח כי חוות הדעת החסויה אכן תומכת בטענותיהם". השופטת ברון מצדה התייחסה בהרחבה לעצם סוגיית היעילות לכאורה, בכותבה "למרבה הצער, הכוח ההרתעתי הגלום בהריסת בתים לכל הפחות מוטל בספק. סימני שאלה לא מעטים מרחפים מעל יעילות השימוש באמצעי זה, ולעמדתי חוות הדעת החסויות המוצגות לנו מעת לעת בנושא אינן מתמודדות עימם במלואם. מטבע הדברים, אפילו לגורמי המקצוע יש קושי לכמת את המידה שבה הריסת בתים מונעת פיגועי טרור; וגם לא את האפשרות החלופית – שאמצעי זה רק מגביר שנאה ואלימות כלפי יהודים ואזרחי ישראל."

יצוין כי בהתאם לנוהג מהשנים האחרונות, איפשר בג"ץ לאביו של ההרוג בפיגוע לשאת דברים במהלך הדיון, ואף הזכיר זאת בפסק הדין.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 6.4.2022 אישר בג"ץ פה אחד הריסה של דירה המתפרשת על פני הקומה השניה של בית בן ארבע קומות בסילת אל-חארת'יה בגדה המערבית. מדובר בדירה בה מתגוררת אשתו של אדם הנאשם במעורבות בביצוע פיגוע קטלני ביום 16.12.2021, המצויה בבעלותו של אביו. בעקבות פיגוע זה כבר נהרסו 3 בתים באותו יישוב, לאחר שעתירות המוקד בעניינם נדחו.

עתירת המוקד במקרה דנן נדחתה פה אחד. השופט עמית דחה את טענותיו העקרוניות של המוקד כי המדובר במעשה פסול של ענישה קולקטיבית האסור בתכלית במשפט הבינלאומי, וקבע כי ההלכה המתירה זאת עומדת בתוקפה וכי אין מקום לפתוח דיון מחודש בעניין. כמו כן נדחתה טענת המוקד לגופו של מקרה, כי אין להוציא צו הריסה בשל העובדה שהנאשם לא נמנה על המעגל הראשון של המעורבים בפיגוע.

המוקד התנגד לכך שבית המשפט יעיין במעמד צד אחד בחוות דעת חסויה עדכנית בדבר יעילות השימוש בתקנה לצורך הרתעה. בעניין זה נקבע בפסק הדין כי "לנוכח סירוב זה עומדת למשיבים חזקת תקינות המינהל, ולפיה יש להניח כי חוות הדעת החסויה אכן תומכת בטענותיהם". השופטת ברון מצדה התייחסה בהרחבה לעצם סוגיית היעילות לכאורה, בכותבה "למרבה הצער, הכוח ההרתעתי הגלום בהריסת בתים לכל הפחות מוטל בספק. סימני שאלה לא מעטים מרחפים מעל יעילות השימוש באמצעי זה, ולעמדתי חוות הדעת החסויות המוצגות לנו מעת לעת בנושא אינן מתמודדות עימם במלואם. מטבע הדברים, אפילו לגורמי המקצוע יש קושי לכמת את המידה שבה הריסת בתים מונעת פיגועי טרור; וגם לא את האפשרות החלופית – שאמצעי זה רק מגביר שנאה ואלימות כלפי יהודים ואזרחי ישראל."

יצוין כי בהתאם לנוהג מהשנים האחרונות, איפשר בג"ץ לאביו של ההרוג בפיגוע לשאת דברים במהלך הדיון, ואף הזכיר זאת בפסק הדין.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות