לאחר נתק של למעלה משנתיים: חודשו ביקוריהם של ילדים תושבי השטחים הכבושים אצל הוריהם הכלואים בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.03.2022
לאחר נתק של למעלה משנתיים: חודשו ביקוריהם של ילדים תושבי השטחים הכבושים אצל הוריהם הכלואים בישראל
לאחר נתק של למעלה משנתיים: חודשו ביקוריהם של ילדים תושבי השטחים הכבושים אצל הוריהם הכלואים בישראל

ביום 14.2.2022 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירת אסיר לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, בשמו של פלסטיני תושב השטחים הכבושים אשר לא ראה את שני ילדיו מאז הושם במעצר מינהלי כשנה וחצי קודם לכן. בעתירה דרש המוקד כי יאפשרו לילדי הכלוא – בתו בת החמש ובנו אשר נולד ימים ספורים לאחר המעצר, אותו לא פגש מעולם – לבקר את אביהם. בנוסף דרש המוקד כי תבוטל מגבלת הביקורים שהוטלה בפרוץ מגפת הקורונה על ילדים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המבקשים לבקר את בני משפחתם הכלואים בישראל ולאפשר להם לבקר את הוריהם באותם תנאים החלים זה למעלה מחצי שנה על קטינים תושבי ישראל. על פי מתווה הביקורים הנתקף בעתירה, שלא פורסם מעולם, נאסר על תושבי השטחים שלא חוסנו לבקר בבתי הכלא; מתווה זה נותר ללא שינוי מאז פרוץ משבר הבריאות העולמי.

בעתירה ציין המוקד, כי במהלך משבר הקורונה, על שלביו השונים, לא עשה שירות בתי הסוהר (שב"ס) כל מאמץ לשמור על זכויותיה של אוכלוסיית הכלואים הביטחוניים ובהינף יד הותיר אותם מנותקים כליל מהעולם החיצון, תוך היאחזות בטיעון של מצב חירום, הרבה מעבר להכרחי, הן מבחינת היקף ההגבלות והן מבחינת משכן. המוקד הזכיר כי מדובר בכלואים ביטחוניים שאינם רשאים לשוחח טלפונית עם בני משפחותיהם, ומשכך איסור הביקורים משמעו נתק גמור במלוא מובן המילה. המוקד הדגיש כי שב"ס ממשיך ומונע באופן גורף מזה כשנתיים את כניסתם של קטינים תושבי השטחים לביקור – כמו גם של קרובים תושבי רצועת עזה (שביקוריהם הותרו בהמשך, בעקבות עתירת המוקד ואל מיזאן). זאת שעה שמזה למעלה מחצי שנה, הוא מתיר לקטינים תושבי ישראל להיכנס לביקורים בבתי הכלא באופן סדיר, בין אם הם מחוסנים ובין אם לאו, וזאת במסגרת התנהלותם הכללית של רשויות שונות בישראל ובמדינות העולם, אשר כל העת פועלות להתאים את המגבלות למצב התחלואה והשינויים בהשפעת הנגיף. ואולם, חרף פניות המוקד בעניין, סירב שב"ס לבחון מחדש את מתווה הביקורים האמור, וזאת כלאחר יד וללא נימוק של ממש, תוך התעלמות גמורה מחשיבותו העצומה של העניין העומד על הפרק – נתק ממושך ביותר בין אלפי ילדים פלסטינים להוריהם המוחזקים בבתי כלא בתוך תחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי האוסר על העברת אוכלוסייה מן השטח הכבוש. המוקד הדגיש כי המשך הסירוב הגורף להתיר לילדים לבקר בכלא גורם לפגיעה אנושה בזכויות היסוד של העותר ואחרים במצבו, ושל אלפי בני משפחותיהם, ובייחוד ילדים. המדובר בצעד גורף, שרירותי, בלתי מידתי ובלתי סביר, הנוגד את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ואת המשפט הבינלאומי, מהווה יחס אכזרי ובלתי אנושי, וסותר את עקרון טובת הילד והזכות לחיי משפחה.

ביום 14.2.2022 קבע שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, עמית כהן, כי יש לנסח מחדש את העתירה בטרם תיקבע לדיון, תוך השמטת הדרישה לשינוי מתווה הביקורים – אותה מחק על הסף – בהיותה "שאלת רוחב" שאין לה נגיעה מיוחדת לעותר, אשר הסמכות לדון בה נתונה לבג"ץ. בהודעה שהגיש למחרת היום, הבהיר המוקד כי סירובו של שב"ס להתיר את ביקור ילדי העותר נומק אך ורק במתווה הכללי ולא בנימוק פרטני כלשהו, ובהינתן שמדובר במתווה שאינו חלק מפקודות הנציבות ואינו חלק ממדיניות המפורסמת באופן גלוי, אין מקום לנסח את העתירה באופן אחר. בעקבות זאת, החליט בית המשפט לאפשר לשב"ס להגיש תגובה בעניין. ביום 8.3.2022 עדכן שב"ס את מתווה הביקורים, לפיו החל מיום 14.3.2022 יערכו ביקורי תושבי הגדה המערבית על פי סדרי הביקורים הרגילים, ללא דרישה כי יהיו מחוסנים. משכך, העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים.

העותר עצמו שוחרר ממעצרו המנהלי ביום 27.3.2022, מבלי שילדיו הספיקו לבקרו בכלא.  

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 14.2.2022 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירת אסיר לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, בשמו של פלסטיני תושב השטחים הכבושים אשר לא ראה את שני ילדיו מאז הושם במעצר מינהלי כשנה וחצי קודם לכן. בעתירה דרש המוקד כי יאפשרו לילדי הכלוא – בתו בת החמש ובנו אשר נולד ימים ספורים לאחר המעצר, אותו לא פגש מעולם – לבקר את אביהם. בנוסף דרש המוקד כי תבוטל מגבלת הביקורים שהוטלה בפרוץ מגפת הקורונה על ילדים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים המבקשים לבקר את בני משפחתם הכלואים בישראל ולאפשר להם לבקר את הוריהם באותם תנאים החלים זה למעלה מחצי שנה על קטינים תושבי ישראל. על פי מתווה הביקורים הנתקף בעתירה, שלא פורסם מעולם, נאסר על תושבי השטחים שלא חוסנו לבקר בבתי הכלא; מתווה זה נותר ללא שינוי מאז פרוץ משבר הבריאות העולמי.

בעתירה ציין המוקד, כי במהלך משבר הקורונה, על שלביו השונים, לא עשה שירות בתי הסוהר (שב"ס) כל מאמץ לשמור על זכויותיה של אוכלוסיית הכלואים הביטחוניים ובהינף יד הותיר אותם מנותקים כליל מהעולם החיצון, תוך היאחזות בטיעון של מצב חירום, הרבה מעבר להכרחי, הן מבחינת היקף ההגבלות והן מבחינת משכן. המוקד הזכיר כי מדובר בכלואים ביטחוניים שאינם רשאים לשוחח טלפונית עם בני משפחותיהם, ומשכך איסור הביקורים משמעו נתק גמור במלוא מובן המילה. המוקד הדגיש כי שב"ס ממשיך ומונע באופן גורף מזה כשנתיים את כניסתם של קטינים תושבי השטחים לביקור – כמו גם של קרובים תושבי רצועת עזה (שביקוריהם הותרו בהמשך, בעקבות עתירת המוקד ואל מיזאן). זאת שעה שמזה למעלה מחצי שנה, הוא מתיר לקטינים תושבי ישראל להיכנס לביקורים בבתי הכלא באופן סדיר, בין אם הם מחוסנים ובין אם לאו, וזאת במסגרת התנהלותם הכללית של רשויות שונות בישראל ובמדינות העולם, אשר כל העת פועלות להתאים את המגבלות למצב התחלואה והשינויים בהשפעת הנגיף. ואולם, חרף פניות המוקד בעניין, סירב שב"ס לבחון מחדש את מתווה הביקורים האמור, וזאת כלאחר יד וללא נימוק של ממש, תוך התעלמות גמורה מחשיבותו העצומה של העניין העומד על הפרק – נתק ממושך ביותר בין אלפי ילדים פלסטינים להוריהם המוחזקים בבתי כלא בתוך תחומי ישראל, בניגוד לדין הבינלאומי האוסר על העברת אוכלוסייה מן השטח הכבוש. המוקד הדגיש כי המשך הסירוב הגורף להתיר לילדים לבקר בכלא גורם לפגיעה אנושה בזכויות היסוד של העותר ואחרים במצבו, ושל אלפי בני משפחותיהם, ובייחוד ילדים. המדובר בצעד גורף, שרירותי, בלתי מידתי ובלתי סביר, הנוגד את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ואת המשפט הבינלאומי, מהווה יחס אכזרי ובלתי אנושי, וסותר את עקרון טובת הילד והזכות לחיי משפחה.

ביום 14.2.2022 קבע שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, עמית כהן, כי יש לנסח מחדש את העתירה בטרם תיקבע לדיון, תוך השמטת הדרישה לשינוי מתווה הביקורים – אותה מחק על הסף – בהיותה "שאלת רוחב" שאין לה נגיעה מיוחדת לעותר, אשר הסמכות לדון בה נתונה לבג"ץ. בהודעה שהגיש למחרת היום, הבהיר המוקד כי סירובו של שב"ס להתיר את ביקור ילדי העותר נומק אך ורק במתווה הכללי ולא בנימוק פרטני כלשהו, ובהינתן שמדובר במתווה שאינו חלק מפקודות הנציבות ואינו חלק ממדיניות המפורסמת באופן גלוי, אין מקום לנסח את העתירה באופן אחר. בעקבות זאת, החליט בית המשפט לאפשר לשב"ס להגיש תגובה בעניין. ביום 8.3.2022 עדכן שב"ס את מתווה הביקורים, לפיו החל מיום 14.3.2022 יערכו ביקורי תושבי הגדה המערבית על פי סדרי הביקורים הרגילים, ללא דרישה כי יהיו מחוסנים. משכך, העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים.

העותר עצמו שוחרר ממעצרו המנהלי ביום 27.3.2022, מבלי שילדיו הספיקו לבקרו בכלא.  

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות