המוקד בערעורים לבית המשפט: יש לבטל את פסק הדין המאשר לגרש מטעמי "הרתעה" שבעה בני משפחה חפים מפשע מביתם שבירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.10.2022
המוקד בערעורים לבית המשפט: יש לבטל את פסק הדין המאשר לגרש מטעמי "הרתעה" שבעה בני משפחה חפים מפשע מביתם שבירושלים המזרחית
המוקד בערעורים לבית המשפט: יש לבטל את פסק הדין המאשר לגרש מטעמי "הרתעה" שבעה בני משפחה חפים מפשע מביתם שבירושלים המזרחית

ביום 19.10.2022 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת ערעורים לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לביטול פסק דינו של בית הדין לעררים מיום 20.9.2022, בו אושרה לראשונה החלטת משרד הפנים משנת 2020 לשלול "לצרכי הרתעה" היתרי שהייה ורשיונות ישיבה ארעית בישראל אשר ניתנו לבני זוגם וילדיהם של פלסטינים תושבי קבע במסגרת הליכי איחוד משפחות ורישום ילדים. פסק הדין הנתקף ניתן בעניינם של 10 בני משפחות החיים מזה שנים בירושלים המזרחית, אשר פשעם היחיד הוא קירבתם, חלקם מדרגה שנייה ואף שלישית, למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. בית הדין לעררים התיר בפועל לגרש שבעה מהם מביתם (מהם שישה מיוצגים על ידי המוקד ואדם נוסף על ידי CAC של אוניברסיטת אל קודס) – אשר שרת הפנים מיהרה לשלוח להם ביום 28.9.2022 הודעה שעליהם "לצאת מישראל בתוך 7 ימים", עוד בטרם מוצו ההליכים בעניינם. כמו כן, התיר פסק הדין לשלול את מעמדם הארעי של שלושה נוספים אשר תחתיו יינתנו להם היתרי שהייה בלבד. 

זהו הסבב הרביעי של הליכים משפטיים אותו מנהל המוקד מטעמן של המשפחות, וזאת לאחר שבשני הסבבים המוקדמים, במסגרת עררים לבית הדין לעררים, בוטלו החלטות השלילה בשל פגמים בהליך קבלתן; ואילו בסבב השלישי נדחו, כאמור, ערריו של המוקד ונקבע כי "שר הפנים מוסמך להפסיק הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים משיקולי הרתעה" גם בהעדר הסמכה מפורשת.

בערעורים תקף המוקד בחריפות קביעה זו וטען כי בית הדין בחר "במהלך פרשני שיגרום לחכמי משפט מנוחים להתהפך בקבריהם, תוך התעלמות מוחלטת ובוטה מפסיקה עקבית וארוכת שנים שקבעה שלא ניתן לפגוע בזכויות אדם ללא הסמכה מפורשת ומפורטת בחוק".

המוקד הוסיף וביקר את פסק הדין על כך שהוא ניתן במאוחד לגבי כל בני המשפחה המורחבת, ללא בחינה פרטנית ומדוקדקת של מידתיות ההחלטה בכל מקרה ומקרה ותוך הסתפקות בסקירה תמציתית של מבחני המידתיות ביחס למערערים כמכלול. בנוסף, תהה המוקד כיצד ייתכן שבית הדין אישר את החלטות השלילה דווקא בסבב העררים השלישי, בו חדל משרד הפנים מלהעלות נימוקי סרק והודה בריש גלי שלא הוסמך לקבל החלטות שכאלו. ביחס להחלטות השלילה לגופן, חזר המוקד על טענותיו כי מדובר בהחלטות פסולות מכל וכל, אשר ניתנו משיקולים זרים, ללא כל הסמכה מפורשת, והגורמות לפגיעה קשה וישירה בזכויות היסוד של חפים מפשע לכבוד ולחיי משפחה. המוקד הבהיר כי מדובר בצעד ציני של ענישה קולקטיבית של חפים מפשע משיקולי נקמה, ענישה והרתעה, שאין להם כל נגיעה להליכי איחוד המשפחות ורישום הילדים של המערערים.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 19.10.2022 הגיש המוקד להגנת הפרט סדרת ערעורים לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לביטול פסק דינו של בית הדין לעררים מיום 20.9.2022, בו אושרה לראשונה החלטת משרד הפנים משנת 2020 לשלול "לצרכי הרתעה" היתרי שהייה ורשיונות ישיבה ארעית בישראל אשר ניתנו לבני זוגם וילדיהם של פלסטינים תושבי קבע במסגרת הליכי איחוד משפחות ורישום ילדים. פסק הדין הנתקף ניתן בעניינם של 10 בני משפחות החיים מזה שנים בירושלים המזרחית, אשר פשעם היחיד הוא קירבתם, חלקם מדרגה שנייה ואף שלישית, למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. בית הדין לעררים התיר בפועל לגרש שבעה מהם מביתם (מהם שישה מיוצגים על ידי המוקד ואדם נוסף על ידי CAC של אוניברסיטת אל קודס) – אשר שרת הפנים מיהרה לשלוח להם ביום 28.9.2022 הודעה שעליהם "לצאת מישראל בתוך 7 ימים", עוד בטרם מוצו ההליכים בעניינם. כמו כן, התיר פסק הדין לשלול את מעמדם הארעי של שלושה נוספים אשר תחתיו יינתנו להם היתרי שהייה בלבד. 

זהו הסבב הרביעי של הליכים משפטיים אותו מנהל המוקד מטעמן של המשפחות, וזאת לאחר שבשני הסבבים המוקדמים, במסגרת עררים לבית הדין לעררים, בוטלו החלטות השלילה בשל פגמים בהליך קבלתן; ואילו בסבב השלישי נדחו, כאמור, ערריו של המוקד ונקבע כי "שר הפנים מוסמך להפסיק הליך של איחוד משפחות ורישום ילדים משיקולי הרתעה" גם בהעדר הסמכה מפורשת.

בערעורים תקף המוקד בחריפות קביעה זו וטען כי בית הדין בחר "במהלך פרשני שיגרום לחכמי משפט מנוחים להתהפך בקבריהם, תוך התעלמות מוחלטת ובוטה מפסיקה עקבית וארוכת שנים שקבעה שלא ניתן לפגוע בזכויות אדם ללא הסמכה מפורשת ומפורטת בחוק".

המוקד הוסיף וביקר את פסק הדין על כך שהוא ניתן במאוחד לגבי כל בני המשפחה המורחבת, ללא בחינה פרטנית ומדוקדקת של מידתיות ההחלטה בכל מקרה ומקרה ותוך הסתפקות בסקירה תמציתית של מבחני המידתיות ביחס למערערים כמכלול. בנוסף, תהה המוקד כיצד ייתכן שבית הדין אישר את החלטות השלילה דווקא בסבב העררים השלישי, בו חדל משרד הפנים מלהעלות נימוקי סרק והודה בריש גלי שלא הוסמך לקבל החלטות שכאלו. ביחס להחלטות השלילה לגופן, חזר המוקד על טענותיו כי מדובר בהחלטות פסולות מכל וכל, אשר ניתנו משיקולים זרים, ללא כל הסמכה מפורשת, והגורמות לפגיעה קשה וישירה בזכויות היסוד של חפים מפשע לכבוד ולחיי משפחה. המוקד הבהיר כי מדובר בצעד ציני של ענישה קולקטיבית של חפים מפשע משיקולי נקמה, ענישה והרתעה, שאין להם כל נגיעה להליכי איחוד המשפחות ורישום הילדים של המערערים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות