המוקד להגנת הפרט - עתירה לבג"ץ: יש לאפשר לחקלאים פלסטינים מבוגרים להיכנס ל"מרחב התפר" דרך השערים החקלאיים הקרובים לבתיהם, ללא הליך מכביד ומיותר
חזרה לעמוד הקודם
01.11.2022

עתירה לבג"ץ: יש לאפשר לחקלאים פלסטינים מבוגרים להיכנס ל"מרחב התפר" דרך השערים החקלאיים הקרובים לבתיהם, ללא הליך מכביד ומיותר

בינואר 2021 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה לאפשר לפלסטינים בני העשור השישי לחייהם – נשים מגיל 50 וגברים מגיל 55 – להיכנס לשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לקו הירוק ("מרחב התפר") מבלי שיזדקקו לעבור את ההליך הבירוקרטי הסבוך הכרוך בקבלת היתר כניסה ייעודי; ונימק  זאת בכך שממילא כניסתם לישראל הינה חופשית מתוקף היתר כללי לבני גילים אלה, בכפוף להעדר מניעה ביטחונית פרטנית. בתגובתה לעתירה, הודיעה המדינה כי תאפשר כניסה חופשית ל"מרחב התפר" לכל הפלסטינים המחזיקים בהיתרי כניסה לישראל, לרבות המבוגרים בעניינם עתר המוקד. ואולם, הוסיפה המדינה, כניסה "למרחב התפר" ללא היתר ייעודי תוכל להתבצע רק דרך 13 נקודות המעבר שהוסדרו לשם כניסה לישראל, ולא דרך עשרות השערים החקלאיים והעונתיים שנקבעו בגדר ההפרדה בסמוך לאדמות חקלאיות.

המוקד הבהיר בתגובה מצדו כי ההגבלה למחסומי הכניסה לישראל – המרוחקים עשרות קילומטרים מבתיהם וחלקותיהם של חקלאי "מרחב התפר" – מותירה בעינה את בעיית הגישה לאדמות ותאלץ חקלאים מבוגרים להמשיך ולהגיש בקשות להיתרים פרטניים לכניסה ל"מרחב התפר", על כל הסחבת והקושי הכרוכים בכך. ביום 23.12.2021 מחק בג"ץ את העתירה, בנימוק שניתן בה הסעד שהתבקש.

בעקבות זאת, פנה המוקד לצבא בבקשה לאפשר לפלסטינים מבוגרים מעבר בשערים החקלאיים, אך נענה ביום 5.7.2022 כי "אין היתכנות מבחינה ביטחונית ומבצעית, לאפשר מעבר כאמור דרך השערים החקלאיים... " (הדגשה במקור), וכי בעלי "היתר גיל מבוגר" יכולים לפנות לקבלת היתר כניסה פרטני למעבר דרך השערים החקלאיים, מתוקף הנהלים הרגילים וכפי שעשו עד כה.

לפיכך, ביום 31.10.2022 חזר המוקד ועתר בשמם לבג"ץ בדרישה שיוּתר להם לעבור בחופשיות דרך השערים החקלאיים אל "מרחב התפר", ללא שידרשו להחזיק בהיתר ייעודי. המוקד טען שהגעה אל האדמות החקלאיות במסלול העובר דרך המחסומים המרוחקים אינה מהווה חלופה ריאלית כלל ועיקר, והדבר מותיר בעינו את המצב הפגום, הנוגד את הפסיקה בעניין גדר ההפרדה, המחייבת צמצום מרבי של הפגיעה הנגרמת לאוכלוסייה המוגנת כתוצאה ממשטר ההיתרים. המוקד שב והזכיר כי פלסטינים מבוגרים רשאים להיכנס לישראל ללא היתרים פרטניים, בשל "מסוכנותם" הנמוכה, על פי קביעת גורמי הביטחון; ומכאן ברור כי אין כל סיבה ביטחונית של ממש למנוע את כניסתם החופשית ל"מרחב התפר" דרך השערים החקלאיים, שכל תכליתם היא לצמצם את קשיי הגישה לקניינם החקלאי של העותרים, שאדמותיהם לכודות ב"מרחב התפר".