המוקד להגנת הפרט - הצבא דחה את פניית המוקד לחזור ולאפשר לישראלים לבקר את קרוביהם ברצועת עזה בשני החגים המרכזיים על פי דתם
חזרה לעמוד הקודם
22.06.2023

הצבא דחה את פניית המוקד לחזור ולאפשר לישראלים לבקר את קרוביהם ברצועת עזה בשני החגים המרכזיים על פי דתם

במשך יותר מ-25 שנה, מתחילת הכיבוש ועד לחתימת הסכמי אוסלו ב-1994, לא הגבילה ישראל את כניסתם של אזרחיה ותושביה לרצועת עזה, ואיפשרה לחדש קשרי משפחה, חברות ומסחר שנותקו ב-1948. ואולם, מאז האינתיפאדה השנייה, וביתר שאת מאז השתלטות חמאס על רצועת עזה בקיץ 2007, החלה ישראל לצמצם באופן משמעותי כניסתם של ישראלים אל הרצועה, רישמית בעילה ביטחונית, אך בפועל, גם כחלק ממדיניותה לבידודה של עזה.

מזה שנים רבות, ישראל מאפשרת לישראלים להיכנס לרצועת עזה למטרת ביקור משפחה רק בהתקיים "צורך הומניטארי חריג" ולשלושה ימים בלבד (זאת למעט במקרה של ישראלים הנשואים לתושבי רצועת עזה, וילדיהם הקטינים, אשר כניסתם לרצועה מוסדרת מתוקף "נוהל משפחות חצויות"). צורך הומניטארי חריג מוגדר על ידי הצבא כביקור של קרובים מדרגה ראשונה או סבים תושבי עזה החולים במחלה קשה או לשם השתתפות בחתונה או בהלוויה של קרובים אלה. מדיניות מצומצמת זו משמעה, ככלל, נתק ממושך וחסר תקווה בין ילדים בגירים והוריהם, סבים ונכדיהם, אחיינים ודודים ועוד. (יצוין כי עתירת המוקד להגנת הפרט להרחיב את תחולת נוהל "משפחות חצויות" גם על ישראלים בגירים שאחד מהוריהם מתגורר בעזה נדחתה בבג"ץ בינואר 2023.) 

בשל הפגיעה הקשה ומרובת השנים בזכותם לחיי משפחה של ישראלים וקרוביהם שבעזה, פנה המוקד ביום 23.4.2023 לצבא בבקשה לחדש את הנוהל לביקורי חגים של ישראלים אצל בני משפחותיהם ברצועת עזה. המדובר בנוהל שהותווה על ידי פרקליטות המדינה בשלהי שנת 2004, לפיו, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית, תותר כניסתם של ישראלים לרצועת עזה עם בני זוגם וילדיהם הקטינים לביקור קרוביהם מדרגה ראשונה במהלך שני החגים המרכזיים על פי דתם (עיד אל אדחה ועיד אל פיטר או חג המולד וחג הפסחא). ישראל חדלה מהפעלת הנוהל בשנת 2007, בעקבות השתלטות חמאס על הרצועה, ולא הועילו פניותיו של המוקד בעניין במהלך השנים.

במכתבו טען המוקד כי נוכח השינוי המשמעותי במדיניותה של ישראל ביחס לתנועה בין ישראל לעזה בשנה האחרונה, ברי כי ראוי גם להחזיר על כנם את ביקורי המשפחות בחגים. שינוי המדיניות בא לידי ביטוי, בין היתר, בהחלטת הממשלה ממרץ 2022, בה נקבע כי יוקצו כ-20,000 היתרים להעסקת עזתים בישראל. ואכן, קצב התנועה בין האיזורים חזר בשנה האחרונה להיקפים שהיו קודם להתנתקות ישראל מהרצועה, ומספר הכניסות מהרצועה לישראל, בעיקר לצרכי עבודה ומסחר, עומד כיום על עשרות אלפים מדי חודש.

בפנייתו קבל המוקד על כך שטרם אומצו הקלות מקבילות בנוגע ליציאתם של ישראלים לעזה לצורך ביקורים משפחתיים ולכל הפחות בחגים, כך שיתאפשר להם להיפגש עם יקיריהם מדי שנה ולממש במידה כלשהי את זכותם החוקתית לחיי משפחה. לחלופין, ביקש המוקד, כי אם יוחלט שלא לחדש את הנוהל מטעמי ביטחון, יותרו ביקורים של תושבי עזה אצל קרוביהם בישראל בחגים המרכזיים. 

במענה למוקד מיום 21.6.2023, מסר משרד הביטחון, אליו הועברה פניית המוקד, כי "מדיניות הכניסה של ישראלים לרצועת עזה נקבעת תוך הערכת מצב רציפה ומתמשכת המשקללת את הצרכים האזרחיים-הומניטאריים לצד הסיכונים הביטחוניים הנשקפים מתנועות אלה... נמצא כי אין מקום לשנות מהמדיניות החלה היום על תנועת ישראלים לרצועת עזה".

יצוין כי קודם למענה, ביום 29.5.2023, במסגרת מסמך הצבא הקרוי "סטטוס ההרשאות", הרחיב הצבא קריטריונים שעשויים לאפשר לפלסטינים מעזה לבקר את משפחתם בישראל/ירושלים המזרחית בחגי דתם, אסלאם או נצרות.