המוקד להגנת הפרט - המוקד לצבא: מניעה שיטתית של גישתם של תושבי הכפרים מסחה וא-זאוויה אל אדמותיהם הלכודות מעבר לחומת ההפרדה היא הפרה בוטה של התחייבותה החוזרת של המדינה בפני בג"ץ, על בסיסה הוכשר תוואי החומה באיזור
חזרה לעמוד הקודם
22.06.2023

המוקד לצבא: מניעה שיטתית של גישתם של תושבי הכפרים מסחה וא-זאוויה אל אדמותיהם הלכודות מעבר לחומת ההפרדה היא הפרה בוטה של התחייבותה החוזרת של המדינה בפני בג"ץ, על בסיסה הוכשר תוואי החומה באיזור

לפני למעלה מ-12 שנים אישר בג"ץ את "משטר ההיתרים" הצבאי המיושם בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובה כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את אלו המעוניינים להיכנס לשם להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. בפסק הדין משנת 2011, עוגנה התחייבות המדינה לאפשר ככל הניתן לחקלאים פלסטינים להגיע אל אדמותיהם הלכודות, ובלבד שלא קיימת מניעה ביטחונית פרטנית בעניינם. ואולם, פעם אחר פעם מסתבר כי הסדרים ויישומם בשטח מונעים מחקלאים גישה סבירה אל אדמותיהם החקלאיות ש"במרחב התפר", במנותק משיקולי ביטחון כלשהם. כך במקרה של תושבי הכפרים מסחה וא-זאוויה, אשר שוב ושוב נמנעת מהם האפשרות להגיע אל אדמותיהם הלכודות, וזאת דרך שער "מגן דן", אחד מעשרות המעברים הקבועים בגדר ההפרדה.

ביום 21.6.2023 פנה המוקד להגנת הפרט באמצעות עורך הדין מיכאל ספרד אל הצבא בדרישה כי שער "מגן דן" יחזור לפעילותו כשער חקלאי הפתוח בכל ימות השנה, כפי שהיה עד לשלהי 2021, ולא יפתח רק מספר שבועות בשנה. הפנייה נשלחה כהתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בשמם של תושבי וראשי מועצות הכפרים מסחה וא-זאוויה, אשר גישתם לאדמותיהם נמנעת בפועל מזה כשנה וחצי, מאז הוסב השער לעונתי, כזה האמור להיפתח בעונות מסיק הזיתים והחריש, ולא לאורך כל השנה. מאז הפיכת השער לעונתי, איבדו חקלאי האיזור את יכולתם לשמר את זיקתם לאדמותיהם שנכלאו ב"מרחב התפר" ולהתפרנס מהן, ולא נותרה להם אפילו האפשרות המועטה שהיתה להם קודם לכן להגיע אל אדמותיהם. המוקד טען כי הבטחותיה החוזרות ונשנות של המדינה לאפשר לחקלאי האיזור גישה לאדמותיהם "הן הבטחות שכל תכליתן ליצור מראית עין בלבד של מידתיות". המוקד גרס כי צמצום הגישה הדרסטי, משמעו כי תוואי הגדר במקטע זה הינו בלתי מידתי ובלתי חוקי, והזכיר שבשנת 2006, במסגרת עתירתו, אישר בג"ץ את מקטע הגדר באיזור אך ורק לאור התחייבות המדינה כי תיוותר לחקלאים המקומיים "נגישות סבירה לקרקעותיהם באמצעות הסדרי מעבר סבירים". המוקד הבהיר כי ככל שדרישתו לא תיענה, הוא יאלץ לשוב ולפנות לבג"ץ בשמם של תושבי האיזור, בשל ההפרה הבוטה של זכויותיהם לקניין, לפרנסה ולחופש תנועה. 

המוקד תיאר במכתבו את ההחמרה ההדרגתית בגישה לאדמות הכפרים האמורים: בספטמבר 2020, במסגרת עתירת המוקד נגד אי הסדרים השגרתיים בהפעלת שער "מגן דן", הודיעה המדינה לראשונה כי היא שוקלת להסב את השער משער חקלאי לעונתי. בפברואר 2021 החל הצבא לפתוח את השער רק יומיים בשבוע ולא מדי יום, ובאפריל 2021 עתר על כך המוקד, בדרישה כי השער ישוב ויפתח מדי יום, או לחלופין, כי תפורק גדר ההפרדה במקטע בו מצוי השער. בפסק דינו מיום 10.11.2021, מחק בג"ץ את העתירה על בסיס הבטחה נוספת ועמומה של המדינה לפיה "יחודד הצורך בפתיחת השער בזמנים הנקובים". בית המשפט הוסיף כי לכשתיקבע מדיניות חדשה בנוגע לפעילות השער, "יידרש צורך במענה מיידי לחקלאי פלסטיני שמבקש לעבד את אדמתו גם בתקופות שבהן נשקלת כוונה לסגור את השער...".

לאחר כחודש, ביום 23.12.2021, מסר הצבא למוקד כי "מועדי הפתיחה של שער מגן דן שונו ומעתה ייפתח השער באופן עונתי בלבד...". במענה לפניית המוקד – וככל הנראה בהתאם להנחיית בג"ץ – הוסיף הצבא כי יופעל גם מנגנון לתיאום פרטני של מעבר בשער ביתר ימות השנה. רק בעקבות מאמצים עיקשים מצדו של המוקד, הואיל בטובו הצבא להבהיר כיצד ניתן להגיש פניות פרטניות שכאלה. ואולם, אי הסדרים והעיכובים הקשים מצדו של הצבא בטיפולו בבקשות לתיאום פרטני מרוקנים מתוכן את האפשרות המוצהרת בעניין, ועד כה, בפועל, ניסיונות המוקד לתאם מעבר חקלאים בהתאם להסדר זה עלו רובם ככולם בתוהו. זאת ועוד. בשנת 2022, השער לא נפתח אפילו בעונת המסיק עצמה בעילה של "שיקולים מבצעיים", ובהמשך לכך נמסר כי "מבוצעת השלמה" של מועדי פתיחה. חוסר היציבות הנמשך בניהול השער תוך הפיכתו לעונתי, אינה מאפשרת עיסוק חקלאי בר קיימא ומהווה מכת מחץ על החקלאים, סיכם המוקד.