הטרנספר השקט - שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרח ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הטרנספר השקט - שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרח ירושלים
דוחות | דוח המוקד | 01.04.1997
הטרנספר השקט - שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרח ירושלים
הדו"ח עוסק במדיניות משרד הפנים מאז תחילת 1996, שלאורה נשללה תושבותם של תושבי מזרח ירושלים שגרו מחוצה לה באותה תקופה או קודם, ובתוכם אנשים שעברו להתגורר בשטחים. הדו"ח מדגיש שמדובר במדיניות חדשה, שונה לחלוטין מזו שהייתה קיימת מאז 1967, ושהיא לא הובאה בעוד מועד לידיעת מי שזכויותיהם היו עלולות להיפגע ממנה. לפני 1996 הכיר משרד הפנים דה-פקטו בתושבותם של תושבי מזרח ירושלים גם אם עברו לגור בשטחים, או אם שהו בחו"ל תקופה ארוכה אבל שבו לירושלים במהלכה כדי לחדש את רישיונותיהם בזמן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הדו"ח עוסק במדיניות משרד הפנים מאז תחילת 1996, שלאורה נשללה תושבותם של תושבי מזרח ירושלים שגרו מחוצה לה באותה תקופה או קודם, ובתוכם אנשים שעברו להתגורר בשטחים. הדו"ח מדגיש שמדובר במדיניות חדשה, שונה לחלוטין מזו שהייתה קיימת מאז 1967, ושהיא לא הובאה בעוד מועד לידיעת מי שזכויותיהם היו עלולות להיפגע ממנה. לפני 1996 הכיר משרד הפנים דה-פקטו בתושבותם של תושבי מזרח ירושלים גם אם עברו לגור בשטחים, או אם שהו בחו"ל תקופה ארוכה אבל שבו לירושלים במהלכה כדי לחדש את רישיונותיהם בזמן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות