בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 01.12.2005
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עיקרי טיעון מטעם העותרים
העותרים טוענים כי הנוהל שקבע המשיב, המתנה את מימוש זכות הגישה לערכאות העומדת לעותר בליוויו על ידי חברת אבטחה פרטית, ובמימון הליווי על ידיו, מהווה פגיעה מהותית בזכויותיו. הפתרון שהציע המשיב מסכל את זכות הגישה של בעלי דין דלי אמצעים, בהטילו עליהם הוצאות כבדות שהן מחוץ להליך המשפטי: הן אינן "הוצאות משפט", במובן הרגיל, אלא חסם ראשוני בפני פנייה לערכאות. ההוצאה הכבדה לכל ליווי וליווי תרתיע פלסטינים מנקיטת הליכים משפטיים, ובכך תהלום מגמה ברורה של המדינה לסכל תביעות שמגישים נגדה פלסטינים מהשטחים. יתר על כן, משימת הליווי, שתכליתה שמירת ביטחון הציבור, אינה בסמכות חברת אבטחה פרטית, בהיותה כרוכה בהפעלת סמכויות שלטוניות מובהקות ושיקול דעת משתנה, ועל כן אין להפריטה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים טוענים כי הנוהל שקבע המשיב, המתנה את מימוש זכות הגישה לערכאות העומדת לעותר בליוויו על ידי חברת אבטחה פרטית, ובמימון הליווי על ידיו, מהווה פגיעה מהותית בזכויותיו. הפתרון שהציע המשיב מסכל את זכות הגישה של בעלי דין דלי אמצעים, בהטילו עליהם הוצאות כבדות שהן מחוץ להליך המשפטי: הן אינן "הוצאות משפט", במובן הרגיל, אלא חסם ראשוני בפני פנייה לערכאות. ההוצאה הכבדה לכל ליווי וליווי תרתיע פלסטינים מנקיטת הליכים משפטיים, ובכך תהלום מגמה ברורה של המדינה לסכל תביעות שמגישים נגדה פלסטינים מהשטחים. יתר על כן, משימת הליווי, שתכליתה שמירת ביטחון הציבור, אינה בסמכות חברת אבטחה פרטית, בהיותה כרוכה בהפעלת סמכויות שלטוניות מובהקות ושיקול דעת משתנה, ועל כן אין להפריטה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות