בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 19.05.2005
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מטעם העותרים
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, נטען כי עמדת המשיב, המתנה את כניסת העותר לישראל בליווי של מאבטחים שעליו להשתתף במימונם, אינה סבירה. מדובר בפגיעה חמורה בזכות היסוד לגישה לערכאות, באפליה לרעה של בעלי דין שאינם יכולים לעמוד בעלויות הליווי ובהשלכת חובה המוטלת על הרשויות על כתפי העותר. למרות צו על תנאי שהוציא בג"ץ שלל המשיב ללא נימוק את הפתרונות שהוצעו לעניין. העותרים קובעים כי אין להפריט סמכות ביטחונית כה רגישה, שפוטנציאל הפגיעה בזכויות אדם בגינה גבוה במיוחד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, נטען כי עמדת המשיב, המתנה את כניסת העותר לישראל בליווי של מאבטחים שעליו להשתתף במימונם, אינה סבירה. מדובר בפגיעה חמורה בזכות היסוד לגישה לערכאות, באפליה לרעה של בעלי דין שאינם יכולים לעמוד בעלויות הליווי ובהשלכת חובה המוטלת על הרשויות על כתפי העותר. למרות צו על תנאי שהוציא בג"ץ שלל המשיב ללא נימוק את הפתרונות שהוצעו לעניין. העותרים קובעים כי אין להפריט סמכות ביטחונית כה רגישה, שפוטנציאל הפגיעה בזכויות אדם בגינה גבוה במיוחד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות