בדלתיים סגורות: חלקו של השב"כ במניעת טיפול רפואי מחולים פלסטינים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בדלתיים סגורות: חלקו של השב"כ במניעת טיפול רפואי מחולים פלסטינים
דוחות | דוח | 01.10.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של עמותת רופאים לזכויות אדם המצביע על מדיניות של השב"כ המונעת שרירותית, אמנם במסווה של טעמים ביטחוניים, מחולים פלסטינים לקבל טיפולים רפואיים בישראל, לעתים אף טיפולים דחופים המצילים חיים. מאתר רופאים לזכויות אדם
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות