בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם העותרים ובקשה לקביעת מועד דיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם העותרים ובקשה לקביעת מועד דיון
כתבי בי דין | הודעה | 09.02.2005
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם העותרים ובקשה לקביעת מועד דיון
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, מתנגדים העותרים לעמדת המשיב, המתנה את כניסת העותר לישראל בכך שהוא ילווה בעובדי חברת אבטחה, שאף ימומנו על ידיו. עמדת המשיב תיוותר בלתי סבירה גם אם ייקבע כי מידת הסכנה הנשקפת מהתובע - קטין משותק באחת מגפיו - היא גבוהה. המשיב מגלגל את אחריותו לביטחונו של התובע ולקיום זכויותיו אל גורמים פרטיים, שאינם מחויבים לסטנדרטים החלים על אנשי הצבא, וסמכותם לבצע פעילות ליווי מעין זו אינה ברורה כלל. הצעת העותרים - שהליווי יעשה ע"י מתנדב, קצין במילואים - באה לפתור בעיות אלה וכן את בעיית עלות הליווי, המגבילה מאוד את זכות הגישה של תובעים מעין אלה לערכאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, מתנגדים העותרים לעמדת המשיב, המתנה את כניסת העותר לישראל בכך שהוא ילווה בעובדי חברת אבטחה, שאף ימומנו על ידיו. עמדת המשיב תיוותר בלתי סבירה גם אם ייקבע כי מידת הסכנה הנשקפת מהתובע - קטין משותק באחת מגפיו - היא גבוהה. המשיב מגלגל את אחריותו לביטחונו של התובע ולקיום זכויותיו אל גורמים פרטיים, שאינם מחויבים לסטנדרטים החלים על אנשי הצבא, וסמכותם לבצע פעילות ליווי מעין זו אינה ברורה כלל. הצעת העותרים - שהליווי יעשה ע"י מתנדב, קצין במילואים - באה לפתור בעיות אלה וכן את בעיית עלות הליווי, המגבילה מאוד את זכות הגישה של תובעים מעין אלה לערכאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות