בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלימה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלימה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 01.04.2005
בג"ץ 11858/04 - אלח'טיב ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלימה מטעם המשיב
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, חוזר המשיב על עמדתו המתנה את כניסת העותר לישראל בכך שהוא ילווה בעובדי חברת אבטחה. למרות שהמדינה היא הנושאת באחריות הביטחונית, היא איננה מוכנה שכוחות הביטחון ילוו את העותר, ומטילה את מימון שירותי חברת האבטחה על העותר. התגובה כוללת טיוטת נוהל שגובש בעניין לאחר הגשת העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה לאפשר כניסה לישראל לצורך בדיקה רפואית, הדרושה להוכחת נזקו של תובע במסגרת תביעה נזיקית שהגיש, חוזר המשיב על עמדתו המתנה את כניסת העותר לישראל בכך שהוא ילווה בעובדי חברת אבטחה. למרות שהמדינה היא הנושאת באחריות הביטחונית, היא איננה מוכנה שכוחות הביטחון ילוו את העותר, ומטילה את מימון שירותי חברת האבטחה על העותר. התגובה כוללת טיוטת נוהל שגובש בעניין לאחר הגשת העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות