ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 23.12.2009
ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב תביעה
תביעת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי להעניק לשני קטינים, בניה של תושבת ישראל, ביטוח בריאות ממלכתי. המוקד טוען כי זכאותם של הקטינים לביטוח בריאות אינה מותנית ברישומם במשרד הפנים, וכי לא יעלה על הדעת שקטין, בנה של תושבת ישראל, לא יהיה זכאי לביטוח בריאות ממלכתי אך ורק בשל עיכובים בירוקרטיים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תביעת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי להעניק לשני קטינים, בניה של תושבת ישראל, ביטוח בריאות ממלכתי. המוקד טוען כי זכאותם של הקטינים לביטוח בריאות אינה מותנית ברישומם במשרד הפנים, וכי לא יעלה על הדעת שקטין, בנה של תושבת ישראל, לא יהיה זכאי לביטוח בריאות ממלכתי אך ורק בשל עיכובים בירוקרטיים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות