ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב הגנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב הגנה
כתבי בי דין | כתב הגנה | 01.03.2010
ב"ל 11988/09 - ג'בראן נ' המוסד לביטוח לאומי כתב הגנה
כתב הגנה בתביעת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי להעניק לשני קטינים, בניה של תושבת ישראל, ביטוח בריאות ממלכתי. המוסד טוען כי משרד הפנים לא הנפיק לקטינים מספר תעודת זהות, והמוסד אינו אפוא בעל הדין הנכון. עוד נטען בכתב ההגנה כי הבקשה לביטוח הקטינים הוגשה כאשר היו מעל גיל שנה, ועל כן לא הונפק בעבורם מספר מזהה באופן אוטומטי בהליך מזורז.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
כתב הגנה בתביעת המוקד להגנת הפרט להורות למוסד לביטוח לאומי להעניק לשני קטינים, בניה של תושבת ישראל, ביטוח בריאות ממלכתי. המוסד טוען כי משרד הפנים לא הנפיק לקטינים מספר תעודת זהות, והמוסד אינו אפוא בעל הדין הנכון. עוד נטען בכתב ההגנה כי הבקשה לביטוח הקטינים הוגשה כאשר היו מעל גיל שנה, ועל כן לא הונפק בעבורם מספר מזהה באופן אוטומטי בהליך מזורז.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות