אי מענה לבקשה לרישום ילדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אי מענה לבקשה לרישום ילדים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.05.2010
אי מענה לבקשה לרישום ילדים
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות אי מענה לבקשת רישום של שני קטינים, בניה של תושבת ירושלים. המוקד מציין כי במשך למעלה מ-10 חודשים לא נתקבל כל מענה לבקשה, וטוען כי הותרת הבנים מחוסרי מעמד פוגעת בזכותם לחיות עם אמם הישראלית כחוק, בזכותם לשירותים סוציאליים – ובראשם ביטוח בריאות ממלכתי – ובזכותם לחינוך. המוקד דורש כי הילדים יירשמו לאלתר במעמד ארעי לפחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות אי מענה לבקשת רישום של שני קטינים, בניה של תושבת ירושלים. המוקד מציין כי במשך למעלה מ-10 חודשים לא נתקבל כל מענה לבקשה, וטוען כי הותרת הבנים מחוסרי מעמד פוגעת בזכותם לחיות עם אמם הישראלית כחוק, בזכותם לשירותים סוציאליים – ובראשם ביטוח בריאות ממלכתי – ובזכותם לחינוך. המוקד דורש כי הילדים יירשמו לאלתר במעמד ארעי לפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות