עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 13.04.2011
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. המוקד טוען כי מדובר על ילד חסר מעמד בעולם המתגורר עם משפחתו בתחומי ישראל למעלה מעשור – תקופה דומה לזמן בו משהה משרד הפנים את ההחלטה בעניינו. בנוסף, מבקש המוקד מבית המשפט לקבוע עקרונית כי, ילד ששני הוריו תושבי קבע יקבל מעמד קבע גם אם לא נולד בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. המוקד טוען כי מדובר על ילד חסר מעמד בעולם המתגורר עם משפחתו בתחומי ישראל למעלה מעשור – תקופה דומה לזמן בו משהה משרד הפנים את ההחלטה בעניינו. בנוסף, מבקש המוקד מבית המשפט לקבוע עקרונית כי, ילד ששני הוריו תושבי קבע יקבל מעמד קבע גם אם לא נולד בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות