עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה
כתבי בי דין | תגובה | 11.07.2011
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה
תשובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. המדינה עומדת בהחלטתה שהילד לא יקבל מעמד קבע, אלא יירשם כתושב ארעי לשנתיים (אשרת א-5), ומסבירה אותה בצורך לבחון את "מרכז החיים" של הילד. זאת אף שהמדינה מכירה בכך שהילד ושני הוריו מתגוררים בתחומי ישראל שנים ארוכות (סעיף 20).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. המדינה עומדת בהחלטתה שהילד לא יקבל מעמד קבע, אלא יירשם כתושב ארעי לשנתיים (אשרת א-5), ומסבירה אותה בצורך לבחון את "מרכז החיים" של הילד. זאת אף שהמדינה מכירה בכך שהילד ושני הוריו מתגוררים בתחומי ישראל שנים ארוכות (סעיף 20).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות