עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 07.12.2011
עת"ם 22556-04-11 - ערפאת ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. העתירה התקבלה. בית המשפט קובע כי על משרד הפנים "להעניק לעותר ללא דיחוי מעמד של תושב קבע". השופט נותן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים העקרונית, שילד שנולד מחוץ לישראל לשני תושבי קבע ומתגורר בישראל זכאי לקבל תושבות קבע באופן מיידי. בית המשפט קובע עוד כי עמדתה המסוימת של המדינה בעניינו של הילד מנוגדת לעמדתה העקרונית וחורגת ממבחן הסבירות. השופט מגדיר את התעלמותו של משרד הפנים מבקשות האֵם במשך שנים ארוכות כ"מחדל".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילד מירושלים המזרחית, שנולד בגדה המערבית ושני הוריו תושבי קבע בישראל, מעמד קבע. העתירה התקבלה. בית המשפט קובע כי על משרד הפנים "להעניק לעותר ללא דיחוי מעמד של תושב קבע". השופט נותן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים העקרונית, שילד שנולד מחוץ לישראל לשני תושבי קבע ומתגורר בישראל זכאי לקבל תושבות קבע באופן מיידי. בית המשפט קובע עוד כי עמדתה המסוימת של המדינה בעניינו של הילד מנוגדת לעמדתה העקרונית וחורגת ממבחן הסבירות. השופט מגדיר את התעלמותו של משרד הפנים מבקשות האֵם במשך שנים ארוכות כ"מחדל".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות