עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 30.07.2012
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שנולד בעזה ועבר לגדה המערבית בשנות השמונים. העתירה נדחית. השופטת קובעת כי למרות שבני הזוג הגישו את בקשתם שלושה חודשים לפני שהחלטת הממשלה האוסרת אחמ"ש עם תושבי עזה נכנסה לתוקף, האיסור עדיין חל בעניינם, שכן הבקשה רק הוגשה ולא אושרה. בית המשפט מוסיף כי "לנוכח הקושי האינהרנטי שבעריכת בדיקות בטחוניות פרטניות" לתושבי עזה, חלה עליהם חזקת מסוכנות כללית, הפוטרת את משרד הפנים מהחובה להפעיל שיקול דעת פרטני לגבי המבקשים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שנולד בעזה ועבר לגדה המערבית בשנות השמונים. העתירה נדחית. השופטת קובעת כי למרות שבני הזוג הגישו את בקשתם שלושה חודשים לפני שהחלטת הממשלה האוסרת אחמ"ש עם תושבי עזה נכנסה לתוקף, האיסור עדיין חל בעניינם, שכן הבקשה רק הוגשה ולא אושרה. בית המשפט מוסיף כי "לנוכח הקושי האינהרנטי שבעריכת בדיקות בטחוניות פרטניות" לתושבי עזה, חלה עליהם חזקת מסוכנות כללית, הפוטרת את משרד הפנים מהחובה להפעיל שיקול דעת פרטני לגבי המבקשים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות