המוקד להגנת הפרט - עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים השלמת טיעון מטעם העותרים
חזרה לעמוד הקודם
19.07.2012|מסמכים אחרים|אחר

עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים השלמת טיעון מטעם העותרים

השלמת טיעוני המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, הרשום כתושב רצועת עזה, שלושה חודשים לפני החלטת הממשלה לאסור מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה. המוקד טוען כי בהחלת החלטת הממשלה גם על בקשות שהוגשו לפני פרסומה פוגע משרד הפנים בצורה חמורה בזכות החוקתית לחיי משפחה ובחובה להגן על טובת הילד. המוקד מוסיף כי משרד הפנים טועה בסירובו לקיים לבעל אבחון פרטני, ומדגיש כי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) מאפשר לקבוע מסוכנות של אדם ספציפי בהסתמך על בדיקות שונות, וכי אבחונים ביטחוניים לתושבי הרצועה נערכים מדי יום.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים