עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 06.11.2011
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שחי בגדה המערבית עד שגורש לרצועת עזה בעודו ממתין להכרעה בבקשה. המוקד טוען כי אין לדחות את הבקשה על סמך החלטת הממשלה האוסרת מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה, שכן בקשת האחמ"ש של הזוג הוגשה שלושה חודשים לפני החלטת הממשלה, ובקשה מקדמית אף הוגשה קרוב לשנתיים לפניה. המוקד מוסיף כי מדובר בהחלה בלתי סבירה ורטרואקטיבית של החוק, שנעשתה בניגוד לדין. המוקד מדגיש כי איזור מגוריו של הבעל אינו בעזה, וכי בכל מקרה על משרד הפנים להפעיל שיקול דעת פרטני בהחלת החלטת הממשלה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שחי בגדה המערבית עד שגורש לרצועת עזה בעודו ממתין להכרעה בבקשה. המוקד טוען כי אין לדחות את הבקשה על סמך החלטת הממשלה האוסרת מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה, שכן בקשת האחמ"ש של הזוג הוגשה שלושה חודשים לפני החלטת הממשלה, ובקשה מקדמית אף הוגשה קרוב לשנתיים לפניה. המוקד מוסיף כי מדובר בהחלה בלתי סבירה ורטרואקטיבית של החוק, שנעשתה בניגוד לדין. המוקד מדגיש כי איזור מגוריו של הבעל אינו בעזה, וכי בכל מקרה על משרד הפנים להפעיל שיקול דעת פרטני בהחלת החלטת הממשלה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות