המוקד להגנת הפרט - עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית
חזרה לעמוד הקודם
06.11.2011|כתבי בי דין|עתירה מנהלית

עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים עתירה מינהלית

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שחי בגדה המערבית עד שגורש לרצועת עזה בעודו ממתין להכרעה בבקשה. המוקד טוען כי אין לדחות את הבקשה על סמך החלטת הממשלה האוסרת מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה, שכן בקשת האחמ"ש של הזוג הוגשה שלושה חודשים לפני החלטת הממשלה, ובקשה מקדמית אף הוגשה קרוב לשנתיים לפניה. המוקד מוסיף כי מדובר בהחלה בלתי סבירה ורטרואקטיבית של החוק, שנעשתה בניגוד לדין. המוקד מדגיש כי איזור מגוריו של הבעל אינו בעזה, וכי בכל מקרה על משרד הפנים להפעיל שיקול דעת פרטני בהחלת החלטת הממשלה.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים