עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה
כתבי בי דין | תגובה | 02.02.2012
עת"ם 10144-11-11 - אחמד ואח' נ' שר הפנים כתב תשובה

תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שחי בגדה המערבית עד שגורש לרצועת עזה בעודו ממתין להכרעה בבקשה. על אף שבקשת האחמ"ש הוגשה שלושה חודשים לפני שהתקבלה החלטת הממשלה האוסרת מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה, הפרקליטות טוענת כי ההחלטה חלה על בקשת הזוג כיוון שהיא לא אושרה לפני קבלתה. הפרקליטות מוסיפה כי "אין ספק" כי החלטת הממשלה חלה על הבעל "אשר רשום במרשם האוכלוסין כתושב עזה, נולד בעזה והתגורר בעזה בשנים האחרונות". זאת למרות שישראל גירשה אותו לרצועה 18 שנים לאחר שעזב אותה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר בקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) שהגישה פלסטינית תושבת ישראל עבור בעלה, שחי בגדה המערבית עד שגורש לרצועת עזה בעודו ממתין להכרעה בבקשה. על אף שבקשת האחמ"ש הוגשה שלושה חודשים לפני שהתקבלה החלטת הממשלה האוסרת מתן רישיון ישיבה לתושבי הרצועה, הפרקליטות טוענת כי ההחלטה חלה על בקשת הזוג כיוון שהיא לא אושרה לפני קבלתה. הפרקליטות מוסיפה כי "אין ספק" כי החלטת הממשלה חלה על הבעל "אשר רשום במרשם האוכלוסין כתושב עזה, נולד בעזה והתגורר בעזה בשנים האחרונות". זאת למרות שישראל גירשה אותו לרצועה 18 שנים לאחר שעזב אותה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות