ב"ל 10382/10 - חלאילה ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי פרוטוקול דיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ל 10382/10 - חלאילה ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי פרוטוקול דיון
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 12.07.2011
ב"ל 10382/10 - חלאילה ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי פרוטוקול דיון
פרוטוקול בדיון עקרוני על תביעות בעניין סירוב המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) להנפיק מספרים זמניים וביטוח בריאות לילדים מעל גיל שנה שאינם רשומים במרשם האוכלוסין. המוקד טוען כי ילדים שאחד מהוריהם תושב ישראל זכאים לביטוח בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאינו מתנה את הזכות לשירותי בריאות ברישום במרשם האוכלוסין. המל"ל מצדו טוען כי ילדים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין אינם "תושבי ישראל", ועל כן אינם זכאים לביטוח בריאות. בנוסף טוען המל"ל כי את החלטות משרד הפנים בעניין רישומם של ילדים אלו לא ניתן לתקוף בבית הדין האזורי לעבודה, אלא באופן עקיף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול בדיון עקרוני על תביעות בעניין סירוב המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) להנפיק מספרים זמניים וביטוח בריאות לילדים מעל גיל שנה שאינם רשומים במרשם האוכלוסין. המוקד טוען כי ילדים שאחד מהוריהם תושב ישראל זכאים לביטוח בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאינו מתנה את הזכות לשירותי בריאות ברישום במרשם האוכלוסין. המל"ל מצדו טוען כי ילדים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין אינם "תושבי ישראל", ועל כן אינם זכאים לביטוח בריאות. בנוסף טוען המל"ל כי את החלטות משרד הפנים בעניין רישומם של ילדים אלו לא ניתן לתקוף בבית הדין האזורי לעבודה, אלא באופן עקיף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות