בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.07.2014
בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקת בג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס חצי בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע. השופטים קיבלו את טענת המדינה ופסקו כי "תכליתה של הריסת הבתים אינה להעניש כי אם להרתיע". עם זאת, בית המשפט קבע כי צו ההריסה לא יבוצע עד חלוף 12 שעות מפרסומו של פסק הדין, וכי על הצבא לתת תחילה את דעתו לשתי חוות דעת הנדסיות מטעם המוקד.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסיקת בג"ץ בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס חצי בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע. השופטים קיבלו את טענת המדינה ופסקו כי "תכליתה של הריסת הבתים אינה להעניש כי אם להרתיע". עם זאת, בית המשפט קבע כי צו ההריסה לא יבוצע עד חלוף 12 שעות מפרסומו של פסק הדין, וכי על הצבא לתת תחילה את דעתו לשתי חוות דעת הנדסיות מטעם המוקד.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות