בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 4597/14 - עואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.06.2014
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס חצי בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ומשפחתו הגרעינית. במבנה גרות 13 נפשות, בהן קטינים רבים. המוקד טוען כי הריסת הבית מנוגדת למשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית, ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, ומערכת הביטחון עצמה קבעה כי פרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה; וכי על כל פנים אין לבצע את ההריסה בלי לקבל חוות דעת מקצועית בעניין השפעתה הצפויה על מחצית המבנה שאינה מיועדת להריסה ועל הסביבה.משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות