הנדון: בג"ץ 4597/14 עואודה נ' המפקד הצבאי - הודעת עדכון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בג"ץ 4597/14 עואודה נ' המפקד הצבאי - הודעת עדכון
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.07.2014
הנדון: בג"ץ 4597/14 עואודה נ' המפקד הצבאי - הודעת עדכון
הודעת הצבא שאין בכוונתו להימנע מהריסת בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע, למרות חוות דעת שהגיש המוקד להגנת פרט ולפיה הריסה בחומרי נפץ עלולה לגרום לקריסת המבנה ולפגיעה בבתים סמוכים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת הצבא שאין בכוונתו להימנע מהריסת בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררת משפחתו הגרעינית של חשוד בביצוע פיגוע, למרות חוות דעת שהגיש המוקד להגנת פרט ולפיה הריסה בחומרי נפץ עלולה לגרום לקריסת המבנה ולפגיעה בבתים סמוכים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות