הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר ____ עואד ת.ז. ________ המוקד להגנת הפרט
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר ____ עואד ת.ז. ________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.06.2014
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס בית משפחה בכפר אידנא שאחד מבניה חשוד בביצוע פיגוע. הצו נותן לבני המשפחה 48 שעות להציג את השגותיהם על החלטת ההריסה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות