הנדון: השגה על כוונה להחרים ולהרוס - בית המפגע ______ עואד, ת.ז. ________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה על כוונה להחרים ולהרוס - בית המפגע ______ עואד, ת.ז. ________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.06.2014
הנדון: השגה על כוונה להחרים ולהרוס - בית המפגע ______ עואד, ת.ז. ________
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים באידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ובני משפחתו. הצבא מעדכן כי לאור טענת המוקד שהבית המיועד להריסה כלל לא שייך לחשוד, אלא לאחיו, הוחלט להרוס רק את החלק במבנה שמשמש את משפחתו הגרעינית של החשוד.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים באידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ובני משפחתו. הצבא מעדכן כי לאור טענת המוקד שהבית המיועד להריסה כלל לא שייך לחשוד, אלא לאחיו, הוחלט להרוס רק את החלק במבנה שמשמש את משפחתו הגרעינית של החשוד.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות