הנדון: השגה בעניין בית משפחת ____ עואד, ת"ז _________ ובית משפחת _____ עואודה, ת"ז _________ בכפר אידנא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בעניין בית משפחת ____ עואד, ת"ז _________ ובית משפחת _____ עואודה, ת"ז _________ בכפר אידנא
מסמכים אחרים | השגה | 25.06.2014
הנדון: השגה בעניין בית משפחת ____ עואד, ת"ז _________ ובית משפחת _____ עואודה, ת"ז _________ בכפר אידנא
השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ובני משפחתו. בהשגה מזכיר המוקד כי במבנה גרות 16 נפשות חפות מפשע, בהן קטינים רבים, וכי ענישתן עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית ופגיעה ברכוש פרטי והריסתו. גם נפגעות כך זכויות יסוד, כגון הזכות לחיים בכבוד, הזכות לקורת גג והזכות לקניין. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה. יתר על כן, מציין המוקד, הבית המיועד להריסה כלל לא שייך לחשוד, אלא לאחיו.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים בכפר אידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ובני משפחתו. בהשגה מזכיר המוקד כי במבנה גרות 16 נפשות חפות מפשע, בהן קטינים רבים, וכי ענישתן עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית ופגיעה ברכוש פרטי והריסתו. גם נפגעות כך זכויות יסוד, כגון הזכות לחיים בכבוד, הזכות לקורת גג והזכות לקניין. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות, וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה. יתר על כן, מציין המוקד, הבית המיועד להריסה כלל לא שייך לחשוד, אלא לאחיו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות