בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 02.04.2013
בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. המוקד טוען כי הצבא פוגע בצורה קשה, בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכותו של האיש לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה. עוד טוען המוקד כי החריגה מלוחות הזמנים שנקבעו לטיפול בבקשות להיתרי כניסה לאדמות מנוגדת לחוק ולפסיקת בית המשפט, ואף לפקודות הצבא ונהליו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. המוקד טוען כי הצבא פוגע בצורה קשה, בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכותו של האיש לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה. עוד טוען המוקד כי החריגה מלוחות הזמנים שנקבעו לטיפול בבקשות להיתרי כניסה לאדמות מנוגדת לחוק ולפסיקת בית המשפט, ואף לפקודות הצבא ונהליו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות