הנדון: בגץ 2361/13 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בגץ 2361/13
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.05.2013
הנדון: בגץ 2361/13
מכתב שנשלח מפרקליטות המדינה למוקד להגנת הפרט במסגרת עתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. המדינה טוענת כי בסמכות הצבא להוציא היתר לתקופה קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל, ומציינת כי מבקש ההיתר הוא אחיו של אסיר שהורשע ברצח ישראלי, ולכן הוחלט שלא להנפיק עבורו, בשלב זה, היתר כניסה לשנתיים, "מסיבות ביטחוניות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב שנשלח מפרקליטות המדינה למוקד להגנת הפרט במסגרת עתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. המדינה טוענת כי בסמכות הצבא להוציא היתר לתקופה קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל, ומציינת כי מבקש ההיתר הוא אחיו של אסיר שהורשע ברצח ישראלי, ולכן הוחלט שלא להנפיק עבורו, בשלב זה, היתר כניסה לשנתיים, "מסיבות ביטחוניות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות