בית המשפט מותח ביקורת על טיפול הצבא בבקשות להיתרי כניסה למרחב התפר: יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים למתן מענה ולאפשר למבקשי ההיתרים לעקוב אחרי מצב הטיפול בבקשתם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.10.2013
בית המשפט מותח ביקורת על טיפול הצבא בבקשות להיתרי כניסה למרחב התפר: יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים למתן מענה ולאפשר למבקשי ההיתרים לעקוב אחרי מצב הטיפול בבקשתם
בית המשפט מותח ביקורת על טיפול הצבא בבקשות להיתרי כניסה למרחב התפר: יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים למתן מענה ולאפשר למבקשי ההיתרים לעקוב אחרי מצב הטיפול בבקשתם
החל משנת 2003 מקיים הצבא הישראלי משטר היתרים בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, אותם הוא מכנה "מרחב התפר". כל פלסטיני המתגורר בשטחים אלה או מעוניין להיכנס אליהם נאלץ להצטייד מראש בהיתר צבאי לשם כך. הליך קבלת ההיתר דורש זמן ואורך רוח וההמתנה המתמשכת גורמת לא פעם נזקים כספיים לא מבוטלים. למרות החשיבות הרבה של הטיפול המהיר בבקשות ולמרות הוראות בית המשפט בעניין זה, נהלי הטיפול שהנהיג הצבא – שלעתים קרובות הוא עצמו כלל אינו מצליח לעמוד בהם – אינם עולים בקנה אחד עם הזכויות והצרכים של האוכלוסייה הפלסטינית.

ביום 2.4.2013 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לצבא להוציא היתר כניסה למשך שנתיים למרחב התפר עבור פלסטיני מהכפר זאויה, כדי שיוכל לעבד את אדמתו המצויה שם. בנוסף, ביקש המוקד להורות לצבא לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בנהלים, בכל הקשור לטיפול בבקשות ולמתן מענה.

עוד לפני שהתקיים דיון בעתירה החליט הצבא לתת לאיש את היתר הכניסה המבוקש, אולם רק לתקופה של 6 חודשים, שלאחריה ייאלץ להגיש בקשה להיתר נוסף, פרוצדורה שמצריכה כאמור זמן רב ודבקות רבה במטרה. בפנייה למוקד מיום 29.5.2013 טענה המדינה, כי יש בסמכות הצבא להוציא היתר לתקופה שתהא קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל. המדינה ציינה, כי מבקש ההיתר הוא אחיו של אסיר, שהורשע ברצח ישראלי, ולכן הוחלט שלא להנפיק עבורו, בשלב זה, היתר כניסה שתוקפו שנתיים, "מסיבות ביטחוניות". המוקד טען, כי העובדה שאחיו של האיש רוצח אינה רלוונטית ולא מהווה עילה מוצדקת להגבלת תוקף ההיתר.

בפסק הדין בעתירה מיום 17.10.2013 קבע בית המשפט, כי הצבא רשאי לקבוע כי ההיתר יהיה תקף לתקופה הקצרה משנתיים לצורך כניסה למרחב התפר ובחר שלא להתערב בנושא. עם זאת, מתח בית המשפט ביקורת על התנהלותו האיטית של הצבא בכל הקשור בטיפול בבקשות להיתרים. בית המשפט הדגיש, כי נוכח דרישת הצבא להגיש בקשות לחידוש היתר רק החל משלושה שבועות ואילך טרם פקיעת תוקף ההיתר הקיים, מתחדד הצורך להקפיד על מתן תשובה בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה במת"ק הישראלי. בנוסף קבע בית המשפט, כי יש לקבוע נוהל לגבי האופן שבו יוכל פונה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו ולוודא שזו אכן הגיעה אל הגורמים שאמורים לטפל בה.

הדפסה הדפסה
שיתוף
החל משנת 2003 מקיים הצבא הישראלי משטר היתרים בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, אותם הוא מכנה "מרחב התפר". כל פלסטיני המתגורר בשטחים אלה או מעוניין להיכנס אליהם נאלץ להצטייד מראש בהיתר צבאי לשם כך. הליך קבלת ההיתר דורש זמן ואורך רוח וההמתנה המתמשכת גורמת לא פעם נזקים כספיים לא מבוטלים. למרות החשיבות הרבה של הטיפול המהיר בבקשות ולמרות הוראות בית המשפט בעניין זה, נהלי הטיפול שהנהיג הצבא – שלעתים קרובות הוא עצמו כלל אינו מצליח לעמוד בהם – אינם עולים בקנה אחד עם הזכויות והצרכים של האוכלוסייה הפלסטינית.

ביום 2.4.2013 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לצבא להוציא היתר כניסה למשך שנתיים למרחב התפר עבור פלסטיני מהכפר זאויה, כדי שיוכל לעבד את אדמתו המצויה שם. בנוסף, ביקש המוקד להורות לצבא לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בנהלים, בכל הקשור לטיפול בבקשות ולמתן מענה.

עוד לפני שהתקיים דיון בעתירה החליט הצבא לתת לאיש את היתר הכניסה המבוקש, אולם רק לתקופה של 6 חודשים, שלאחריה ייאלץ להגיש בקשה להיתר נוסף, פרוצדורה שמצריכה כאמור זמן רב ודבקות רבה במטרה. בפנייה למוקד מיום 29.5.2013 טענה המדינה, כי יש בסמכות הצבא להוציא היתר לתקופה שתהא קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל. המדינה ציינה, כי מבקש ההיתר הוא אחיו של אסיר, שהורשע ברצח ישראלי, ולכן הוחלט שלא להנפיק עבורו, בשלב זה, היתר כניסה שתוקפו שנתיים, "מסיבות ביטחוניות". המוקד טען, כי העובדה שאחיו של האיש רוצח אינה רלוונטית ולא מהווה עילה מוצדקת להגבלת תוקף ההיתר.

בפסק הדין בעתירה מיום 17.10.2013 קבע בית המשפט, כי הצבא רשאי לקבוע כי ההיתר יהיה תקף לתקופה הקצרה משנתיים לצורך כניסה למרחב התפר ובחר שלא להתערב בנושא. עם זאת, מתח בית המשפט ביקורת על התנהלותו האיטית של הצבא בכל הקשור בטיפול בבקשות להיתרים. בית המשפט הדגיש, כי נוכח דרישת הצבא להגיש בקשות לחידוש היתר רק החל משלושה שבועות ואילך טרם פקיעת תוקף ההיתר הקיים, מתחדד הצורך להקפיד על מתן תשובה בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה במת"ק הישראלי. בנוסף קבע בית המשפט, כי יש לקבוע נוהל לגבי האופן שבו יוכל פונה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו ולוודא שזו אכן הגיעה אל הגורמים שאמורים לטפל בה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות