בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.10.2013
בג"ץ 2361/13 - מוקדי נגד המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. בית המשפט פוסק כי בסמכות הצבא להנפיק היתר לתקופה קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל, ובוחר שלא להתערב בנושא. עם זאת מותח בית המשפט ביקורת על התנהלותו האטית של הצבא בכל הקשור בטיפול בבקשות להיתרים, וקובע כי יש לקבוע נוהל שיאפשר לפונה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו ולוודא שזו הגיעה אל הגורמים שאמורים לטפל בה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" למשך שנתיים עבור פלסטיני שבבעלותו שטח חקלאי ממערב לחומת ההפרדה. בית המשפט פוסק כי בסמכות הצבא להנפיק היתר לתקופה קצרה מהשנתיים הקבועות בנוהל, ובוחר שלא להתערב בנושא. עם זאת מותח בית המשפט ביקורת על התנהלותו האטית של הצבא בכל הקשור בטיפול בבקשות להיתרים, וקובע כי יש לקבוע נוהל שיאפשר לפונה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו ולוודא שזו הגיעה אל הגורמים שאמורים לטפל בה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות