הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.03.2015
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
תשובה חלקית של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים לשלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. בין היתר ביקש המוקד לדעת מכמה תושבים נשלל המעמד. לפי תשובת המשרד, נשללה תושבותם של 107 תושבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובה חלקית של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים לשלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. בין היתר ביקש המוקד לדעת מכמה תושבים נשלל המעמד. לפי תשובת המשרד, נשללה תושבותם של 107 תושבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות