הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 31.05.2015
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
תשובה משלימה של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. מהתשובה המשלימה לבקשה עולה כי לאור הערות בית המשפט במספר עתירות החליטה רשות האוכלוסין לפעול באופן מקל יותר בעניינו של מי שחוזר להשתקע במדינת ישראל לאחר תקופה מחוצה לה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובה משלימה של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. מהתשובה המשלימה לבקשה עולה כי לאור הערות בית המשפט במספר עתירות החליטה רשות האוכלוסין לפעול באופן מקל יותר בעניינו של מי שחוזר להשתקע במדינת ישראל לאחר תקופה מחוצה לה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות