המוקד להגנת הפרט - בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014
חזרה לעמוד הקודם
05.01.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014

בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל העילות לשלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.