בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.01.2015
בקשה על פי חוק חופש המידע - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2014
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל העילות לשלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2014. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל ועל העילות לשלילה. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות