הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.04.2015
הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תלונות רבות של עצורים פלסטינים המצביעות על עינויים שעברו בידי חוקרי השב"כ. המוקד מפרט כמה משיטות החקירה שתוארו בתלונות, ובתוכן חקירות ארוכות בעוד העצור נאלץ לשבת בכיסא מעוות; איזוק מכאיב וממושך, לרבות איזוק למיטת התא בו מוחזק העצור; והשמעת איומים, צעקות וקללות במהלך החקירה. המוקד מבהיר כי, מעבר לתלונות הפרטניות, על היועץ המשפטי לבדוק אם מדובר בתופעה רחבת היקף, ואם יתברר שכן – לפעול לאלתר להפסקתה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תלונות רבות של עצורים פלסטינים המצביעות על עינויים שעברו בידי חוקרי השב"כ. המוקד מפרט כמה משיטות החקירה שתוארו בתלונות, ובתוכן חקירות ארוכות בעוד העצור נאלץ לשבת בכיסא מעוות; איזוק מכאיב וממושך, לרבות איזוק למיטת התא בו מוחזק העצור; והשמעת איומים, צעקות וקללות במהלך החקירה. המוקד מבהיר כי, מעבר לתלונות הפרטניות, על היועץ המשפטי לבדוק אם מדובר בתופעה רחבת היקף, ואם יתברר שכן – לפעול לאלתר להפסקתה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות