המוקד להגנת הפרט - הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים
חזרה לעמוד הקודם
22.07.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים

בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה לבדוק לעומק את פניית המוקד, המבוססת על תלונות רבות, בעניין שימוש השב"כ באמצעי חקירה אסורים נגד פלסטינים במעצר. על סמך תלונות אלה פירט המוקד בפנייתו כמה שיטות חקירה פסולות, חוזרות ונשנות, העולות לכדי עינויים. זוהי הפנייה השנייה ליועץ בעניין זה, לאחר שבתשובת הממונה על המבת"ן נטען כי לא ניתן לבחון טענות ללא פרטים על מקרים ספציפיים. המוקד מדגיש בהקשר זה כי גם תלונות פרטניות נסגרות בשיטתיות.

נושאים קשורים