הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.07.2015
הנדון: שימוש שעושים חוקרי שב"כ באמצעי חקירה אסורים
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה לבדוק לעומק את פניית המוקד, המבוססת על תלונות רבות, בעניין שימוש השב"כ באמצעי חקירה אסורים נגד פלסטינים במעצר. על סמך תלונות אלה פירט המוקד בפנייתו כמה שיטות חקירה פסולות, חוזרות ונשנות, העולות לכדי עינויים. זוהי הפנייה השנייה ליועץ בעניין זה, לאחר שבתשובת הממונה על המבת"ן נטען כי לא ניתן לבחון טענות ללא פרטים על מקרים ספציפיים. המוקד מדגיש בהקשר זה כי גם תלונות פרטניות נסגרות בשיטתיות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה לבדוק לעומק את פניית המוקד, המבוססת על תלונות רבות, בעניין שימוש השב"כ באמצעי חקירה אסורים נגד פלסטינים במעצר. על סמך תלונות אלה פירט המוקד בפנייתו כמה שיטות חקירה פסולות, חוזרות ונשנות, העולות לכדי עינויים. זוהי הפנייה השנייה ליועץ בעניין זה, לאחר שבתשובת הממונה על המבת"ן נטען כי לא ניתן לבחון טענות ללא פרטים על מקרים ספציפיים. המוקד מדגיש בהקשר זה כי גם תלונות פרטניות נסגרות בשיטתיות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות