המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: יש לפתוח מיד בחקירה בעניין שגרת ההתעללויות הנהוגה במתקן החקירות שבכלא שקמה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.07.2015
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: יש לפתוח מיד בחקירה בעניין שגרת ההתעללויות הנהוגה במתקן החקירות שבכלא שקמה
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: יש לפתוח מיד בחקירה בעניין שגרת ההתעללויות הנהוגה במתקן החקירות שבכלא שקמה
מזה תקופה ארוכה פונה המוקד להגנת הפרט לגורמים שונים במשרד המשפטים, בנושא האמצעים הפסולים – העולים כדי עינויים של ממש – שמפעיל השב"כ בחקירותיו. מכתב המפרט כמה משיטות החקירה האכזריות מהעת האחרונה, אשר נשלח למשנה לפרקליט המדינה, נענה על ידי הממונה על המבת"ן (הגוף המבקר תלונות נחקרים בשב"כ). זו האחרונה טענה, כי אין ביכולתה להידרש לסוגיה, משום שפניית המוקד אינה כוללת תלונות אודות אירועים ספציפיים, אלא רק טענות כלליות בנוגע לקיומן של שיטות חקירה פסולות. באין מענה לעניין העקרוני, פנה המוקד אל היועץ המשפטי לממשלה, תיאר בפניו את התמונה המזעזעת העולה מעדויותיהם של פלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ, ודרש כי הנושא ייחקר וכי האחראים לכך יתנו את הדין.

ביום 15.6.2015 קיבל המוקד מענה נוסף מהממונה על המבת"ן, בו התייחסה לטענת המוקד, לפיה בהתנגדותה לבחינת הטענה העקרונית בנושא שיטות החקירה הפסולות, היא מונעת אפשרות של שינוי רוחבי של נורמות פסולות. הממונה טענה, כי ככל שתצטברנה תלונות פרטניות, יהיה בכך כדי להצביע על קיומה של תופעה, ורק אז ניתן יהיה לפעול לשינויה.

ביום 22.7.2015 שב המוקד ופנה אל היועץ המשפטי לממשלה. הפעם צירף המוקד לפנייתו נתונים מפורטים, המבוססים על עדויותיהם של 116 פלסטינים, שנעצרו בתקופה שבין אוגוסט 2013 למרץ 2014, ונחקרו במתקן חקירות של השב"כ בכלא שקמה שבאשקלון. המוקד ציין, כי מתוך 116 העדויות, 39 אנשים דיווחו כי אולצו לשבת על כיסא חקירה מעוות שגרם להם לכאבים עזים ולחוסר נוחות ממושך; 37 העידו כי היו אזוקים במהלך החקירה באופן מכאיב, בידיהם וגם ברגליהם; 68 מהנחקרים מסרו כי ספגו איומים מחוקריהם ו-50 העידו כי החוקרים קיללו והשפילו אותם, תוך שימוש בביטויים גסים ופוגעניים; 6 מהאנשים דיווחו כי נאזקו למיטתם משך יממה או שתיים, באצטלה של הגנה עליהם מפני "איום בהתאבדות". המוקד הדגיש, כי למרות חששם הברור של מי שנחקרו מהגשת תלונה, 13 מהם העזו לעשות כן, אולם התלונות שהוגשו לא זכו לטיפול רציני – חלקן נסגר בשל חשש המתלוננים למסור עדות בעל פה מול גורמי הבדיקה, וגורלן של אלה שלא נסגרו אינו ידוע.

המוקד הדגיש, כי על אף טענותיה של הממונה על המבת"ן, נראה שהנושא עומד בפני מבוי סתום. תלונות פרטניות נסגרות ולא זוכות לטיפול מעמיק, ואילו דרישת המוקד לטפל בתופעות רוחביות נדחית, בטענה שלא הצטברו מספיק תלונות פרטניות. המוקד ביקש את התערבותו של היועמ"ש, כך שתתבצע בהקדם בדיקה מעמיקה ויסודית של הטענות שהועלו בפניותיו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מזה תקופה ארוכה פונה המוקד להגנת הפרט לגורמים שונים במשרד המשפטים, בנושא האמצעים הפסולים – העולים כדי עינויים של ממש – שמפעיל השב"כ בחקירותיו. מכתב המפרט כמה משיטות החקירה האכזריות מהעת האחרונה, אשר נשלח למשנה לפרקליט המדינה, נענה על ידי הממונה על המבת"ן (הגוף המבקר תלונות נחקרים בשב"כ). זו האחרונה טענה, כי אין ביכולתה להידרש לסוגיה, משום שפניית המוקד אינה כוללת תלונות אודות אירועים ספציפיים, אלא רק טענות כלליות בנוגע לקיומן של שיטות חקירה פסולות. באין מענה לעניין העקרוני, פנה המוקד אל היועץ המשפטי לממשלה, תיאר בפניו את התמונה המזעזעת העולה מעדויותיהם של פלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ, ודרש כי הנושא ייחקר וכי האחראים לכך יתנו את הדין.

ביום 15.6.2015 קיבל המוקד מענה נוסף מהממונה על המבת"ן, בו התייחסה לטענת המוקד, לפיה בהתנגדותה לבחינת הטענה העקרונית בנושא שיטות החקירה הפסולות, היא מונעת אפשרות של שינוי רוחבי של נורמות פסולות. הממונה טענה, כי ככל שתצטברנה תלונות פרטניות, יהיה בכך כדי להצביע על קיומה של תופעה, ורק אז ניתן יהיה לפעול לשינויה.

ביום 22.7.2015 שב המוקד ופנה אל היועץ המשפטי לממשלה. הפעם צירף המוקד לפנייתו נתונים מפורטים, המבוססים על עדויותיהם של 116 פלסטינים, שנעצרו בתקופה שבין אוגוסט 2013 למרץ 2014, ונחקרו במתקן חקירות של השב"כ בכלא שקמה שבאשקלון. המוקד ציין, כי מתוך 116 העדויות, 39 אנשים דיווחו כי אולצו לשבת על כיסא חקירה מעוות שגרם להם לכאבים עזים ולחוסר נוחות ממושך; 37 העידו כי היו אזוקים במהלך החקירה באופן מכאיב, בידיהם וגם ברגליהם; 68 מהנחקרים מסרו כי ספגו איומים מחוקריהם ו-50 העידו כי החוקרים קיללו והשפילו אותם, תוך שימוש בביטויים גסים ופוגעניים; 6 מהאנשים דיווחו כי נאזקו למיטתם משך יממה או שתיים, באצטלה של הגנה עליהם מפני "איום בהתאבדות". המוקד הדגיש, כי למרות חששם הברור של מי שנחקרו מהגשת תלונה, 13 מהם העזו לעשות כן, אולם התלונות שהוגשו לא זכו לטיפול רציני – חלקן נסגר בשל חשש המתלוננים למסור עדות בעל פה מול גורמי הבדיקה, וגורלן של אלה שלא נסגרו אינו ידוע.

המוקד הדגיש, כי על אף טענותיה של הממונה על המבת"ן, נראה שהנושא עומד בפני מבוי סתום. תלונות פרטניות נסגרות ולא זוכות לטיפול מעמיק, ואילו דרישת המוקד לטפל בתופעות רוחביות נדחית, בטענה שלא הצטברו מספיק תלונות פרטניות. המוקד ביקש את התערבותו של היועמ"ש, כך שתתבצע בהקדם בדיקה מעמיקה ויסודית של הטענות שהועלו בפניותיו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות