הנדון: טענותיכם בנוגע לשימוש באמצעים אסורים על יד חוקרי שירות הביטחון הכללי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: טענותיכם בנוגע לשימוש באמצעים אסורים על יד חוקרי שירות הביטחון הכללי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.06.2015
הנדון: טענותיכם בנוגע לשימוש באמצעים אסורים על יד חוקרי שירות הביטחון הכללי
תשובת הממונה על המבת"ן (הגוף המבקר תלונות נחקרים בשב"כ) לפניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תלונות רבות של עצורים פלסטינים המצביעות על עינויים שעברו בידי חוקרי שב"כ. הממונה טוענת כי קיים קושי בבדיקת הטענות היות שאינן נתמכות בתלונה של נחקר ספציפי, ומוסיפה כי ככל שיצטברו תלונות פרטניות כך ייקל לזהות תופעה, ולפעול לשנותה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הממונה על המבת"ן (הגוף המבקר תלונות נחקרים בשב"כ) לפניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תלונות רבות של עצורים פלסטינים המצביעות על עינויים שעברו בידי חוקרי שב"כ. הממונה טוענת כי קיים קושי בבדיקת הטענות היות שאינן נתמכות בתלונה של נחקר ספציפי, ומוסיפה כי ככל שיצטברו תלונות פרטניות כך ייקל לזהות תופעה, ולפעול לשנותה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות