הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מתן היתרי כניסה למרחב התפר לפלסטינים מהגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מתן היתרי כניסה למרחב התפר לפלסטינים מהגדה המערבית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.06.2017
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מתן היתרי כניסה למרחב התפר לפלסטינים מהגדה המערבית
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לפי חוק חופש המידע בעניין מתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטינים מהגדה המערבית. המוקד מבקש לדעת כמה בקשות לקבלת היתרים ל"מרחב התפר" הוגשו בין השנים 2014 ו-2017, כמה מהן אושרו, כמה לא נענו, מה הסיבה לסירוב, כמה מהבקשות אושרו אחרי השגה, בירור רמת"ק או במסגרת עתירה לבג"ץ, וכמה מההיתרים ניתנו לתקופה קצרה מפרק הזמן המרבי הקבוע בנהלים. המוקד מבקש שהתשובות יפולחו לפי שנים ולפי נושאי הבקשות להיתרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לפי חוק חופש המידע בעניין מתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטינים מהגדה המערבית. המוקד מבקש לדעת כמה בקשות לקבלת היתרים ל"מרחב התפר" הוגשו בין השנים 2014 ו-2017, כמה מהן אושרו, כמה לא נענו, מה הסיבה לסירוב, כמה מהבקשות אושרו אחרי השגה, בירור רמת"ק או במסגרת עתירה לבג"ץ, וכמה מההיתרים ניתנו לתקופה קצרה מפרק הזמן המרבי הקבוע בנהלים. המוקד מבקש שהתשובות יפולחו לפי שנים ולפי נושאי הבקשות להיתרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות