הנדון: מענה לפניית חופש מידע של המוקד להגנת הפרט בנושא מרחב התפר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: מענה לפניית חופש מידע של המוקד להגנת הפרט בנושא מרחב התפר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.11.2018
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בעניין מתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטינים מהגדה המערבית בין השנים 2014 ו-2017. התשובה התקבלה לאחר שהמוקד נאלץ לפנות בעניינה לבית המשפט. עולה ממנה כי עשרות אלפי פלסטינים מגישים בקשות להיתרים לצורכי חקלאות, מסחר ועוד. הנתונים מציירים תמונה מדאיגה של עלייה ניכרת במספר הסירובים לבקשות להיתרי כניסה למטרות חקלאות. עוד עולה מהנתונים כי שיעור הסירובים בעילה ביטחונית אינו עולה על 6%, וכי רוב הבקשות נדחות בשל "אי-עמידה בקריטריונים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות