בג"ץ 3074/18 - המוקד להגנת הפרט נ' ראש המינהל האזרחי ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3074/18 - המוקד להגנת הפרט נ' ראש המינהל האזרחי ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 17.04.2018
בג"ץ 3074/18 - המוקד להגנת הפרט נ' ראש המינהל האזרחי ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא למסור מידע על הטיפול בבקשות להיתרי כניסה ל"מרחב התפר" שהוגשו בשנים 2014–2017. בפרט, המוקד מבקש מהצבא למסור כמה היתרים ניתנו, מהם סוגי ההיתרים שניתנו, מה תוקפם, כמה בקשות נדחו ומאילו טעמים, וכמה היתרים הוחרמו. המוקד מציין כי הגיש את העתירה כחלוף יותר מתשעה חודשים מאז שהגיש לצבא בקשה לפי חוק חופש המידע ולאחר שלא קיבל כל תשובה עניינית. המוקד טוען כי פרק זמן כה ארוך ללא תשובה פוגע בזכות העיון ובזכות לחשיפת האמת ובחובתה של רשות מינהלית להשיב לפניות תוך פרק זמן סביר. בנוסף טוען המוקד כי הצבא מפר את זכות הציבור לדעת ולקבל מידע מרשות ציבורית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא למסור מידע על הטיפול בבקשות להיתרי כניסה ל"מרחב התפר" שהוגשו בשנים 2014–2017. בפרט, המוקד מבקש מהצבא למסור כמה היתרים ניתנו, מהם סוגי ההיתרים שניתנו, מה תוקפם, כמה בקשות נדחו ומאילו טעמים, וכמה היתרים הוחרמו. המוקד מציין כי הגיש את העתירה כחלוף יותר מתשעה חודשים מאז שהגיש לצבא בקשה לפי חוק חופש המידע ולאחר שלא קיבל כל תשובה עניינית. המוקד טוען כי פרק זמן כה ארוך ללא תשובה פוגע בזכות העיון ובזכות לחשיפת האמת ובחובתה של רשות מינהלית להשיב לפניות תוך פרק זמן סביר. בנוסף טוען המוקד כי הצבא מפר את זכות הציבור לדעת ולקבל מידע מרשות ציבורית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות