ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
כתבי בי דין | ערעור | 08.11.2017
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. האב מת לפני שהסדיר את מעמד הילדים. המוקד טוען שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לדין הבינלאומי והופכת את הילדים לחסרי מעמד בעולם; והיא פוגעת בכבוד האדם שלהם, בזכותם לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד. המוקד מציין גם שמשרד הפנים לא נימק את דחיית ההחלטה, ובכך הפר את עקרונות המינהל התקין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. האב מת לפני שהסדיר את מעמד הילדים. המוקד טוען שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לדין הבינלאומי והופכת את הילדים לחסרי מעמד בעולם; והיא פוגעת בכבוד האדם שלהם, בזכותם לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד. המוקד מציין גם שמשרד הפנים לא נימק את דחיית ההחלטה, ובכך הפר את עקרונות המינהל התקין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות